Peter Hajdin- člen poroty NCD 2016

Mgr. art. Peter Hajdin - člen poroty NCD 2016

reklama, grafický dizajn
Slovensko
Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave pracoval ako asistent v ateliéri grafického dizajnu a zároveň pôsobil ako dizajnér freelancer. Spolu s Adamom Znášikom vlastní reklamnú agentúru Komplot Advertising, obchod s tričkami Kompot.sk aj firmu na prenájom a servis stanov na festivaloch
Tent-Inn. Ich agentúra od roku 2000 poskytuje klientom služby z oblasti klasickej reklamy, brandingu, korporátneho dizajnu a politického marketingu. Jej práce boli niekoľkokrát ocenené. Je otcom troch dcér.
Svoj voľný čas delí medzi rodinu a hranie v kapelách.