Ponuka voľných pracovných miest

2021

ikonka PDF  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľ / riaditeľka Slovenského centra dizajnu (02.03.2021)

2020

ikonka PDF  Oznámenie o vyhlásení výberového konania - Vedúci Výskumno - vývojového oddelenia Slovenského centra dizajnu (02. 12. 2020)

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Prevádzkar/správca majetku a koordinátor produkcie (4. 2. 2020)

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Asistent/asistentka distribúcie publikácií Slovenského centra dizajnu a časopisu Designum (7. 1. 2020)

2019

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Vedúci/a Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť (OPPV) – zastupovanie počas materskej a následnej rodičovskej dovolenky (15. 11. 2019)

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Vedúci/a Výskumno-vývojového oddelenia" (7. 8. 2019)

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Informačný pracovník – Oddelenie dokumentácie a informačných služieb (apríl 2019)

2018

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Študentská výpomoc v galérii Satelit a v Múzeu dizajnu (jún 2018)

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície – Špecialista/špecialistka v oblasti štatistiky pre dizajn a multimédiá (apríl 2018; [pdf; 67 kB])

ikonka PDF  Inzerát – ponuka spolupráce - Koordinátor/ka PR aktivít Národnej ceny za dizajn 2018( február 2018; [pdf; 49 kB])

2017

ikonka PDF  Inzerát – ponuka spolupráce - Asistent/ka produkcie NCD 2017 ( máj 2017; [pdf; 74 kB])

ikonka PDF  Inzerát – ponuka spolupráce - Asistent/ka online prihlasovania NCD 2017 (máj 2017; [pdf; 72 kB])

ikonka PDF  Inzerát – výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a  Oddelenia súťaží a výstav SCD ( január 2017; [pdf; 232 kB])


2016

ikonka PDF  Inzerátnzerát – výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a  Oddelenia Slovenské múzeum dizajnu  (január 2016; [PDF; 203 kB]) ponuka uzavretá - pozícia  od 1. 3. 2016 je obsadená

 

2015

ikonka PDF Inzerát - Vvberové konanie - riaditeľ Slovenského centra dizajnu  (zverejnené 19. 10. 2015; [PDF; 279 kB]) ponuka uzavretá - pozícia  od 1. 1. 2016 je obsadená

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície Personalista/Mzdár (jún 2015; [PDF; 66 kB]) ponuka uzavretá - pozícia je obsadená

ikonka PDF  Inzerát – ponuka pracovnej pozície Prevádzkar-správca majetku (jún 2015; [PDF; 126 kB]) ponuka uzavretá - pozícia je obsadená

 

2013

ikonka PDF  Inzerát  - výberové konanie na pozíciu vedúci Oddelenia zbierok (november 2013  [100 kB; PDF]) ponuka uzavretá - pozícia je obsadená