Porota NCD 2016

 

Mag. Severin Filek - člen poroty NCD 2016 Mgr. art. Peter Hajdin - člen poroty NCD 2016 Doc. Pavel Choma, akad. mal. - člen poroty NCD 2016
Severin Filek
teoretik dizajnu, pedagóg
Rakúsko
Peter Hajdin
grafický dizajnér
Slovensko
Pavel Choma
grafický dizajnér, pedagóg
Slovensko
     
Mgr. art. Andrej Krátky - člem poroty NCD 2016 Klára Kvízová - člen poroty NCD 2016 MgA. Martin T. Pecina - člen poroty NCD 2016
Andrej Krátky
grafický dizajnér, dizajnér písma
Slovensko
Klára Kvízová
grafická dizajnérka
Česká republika
Martin Pecina
grafický dizajnér
Česká republika
       
Sonia de Puineuf - člen poroty NCD 2016      
Sonia de Puineuf
historička grafického dizajnu
Francúzsko