Pre média


Tlačová správa

ikonka PDF TS SCD Dizajn a inovácie (pdf; 1,3 MB) - 12. 4. 2019

ikonka PDF TS SCD Dizajn a inovácie v nemčine (pdf; 1,3 MB) - 12. 4. 2019

 

Logo SCD a Interreg na stiahnutie

ikonka ZIP Logo SDC & Interreg na stiahnutie (ZIP; 152 KB) 

Projekt Design & Innovation, Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, je spolufinancovaný z Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Logo Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko