Predplatitelia SR

Predplatitelia v rámci SR si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2020 poukázaním sumy 6 € (do 31. 12. 2019) alebo sumu 12 € (od 1. 1. 2020) na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného) a to buď poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným bankovým prevodom. 

  • poštovou poukážkou U
  • bezhotovostným bankovým prevodom

banka: Štátna pokladnica
číslo bankového účtu:  7000070238/8180  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 12342020 (pre rok 2020)
účel platby: Designum 2020

Predplatitelia v rámci SR si môžu zakúpiť časopis Designum z roku 2019:
prosím poukážte vyššie uvedeným spôsobom 12,- €
Variabilný symbol 12342019
účel platby: Designum 2019

UPOZORNENIE
Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné,
aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Údaje musia obsahovať číslo účtu a presnú adresu, na ktorú budeme časopis doručovať.

 

Kontakty:

tel.: 02/ 204 77 319 - redakcia
tel.: 02/ 204 77 318 - marketing

e-mail: marketing@scd.sk