Platba za objednaný časopis

Ako si časopis predplatiť, ak nemáte možnosť zastaviť sa v knižnici SCD?

Vážení čitatelia,
Vážené čitateľky,

výška ročného predplatného časopisu Designum na rok 2020 pre Slovensko je od 1. januára 2020 12 €, do zahraničia 15 €. Cena jedného čísla časopisu bude aj naďalej 3,40 €. Staršie čísla ročníkov je možné objednať si aj jednotlivo a sú predávané so zľavou.

Pozor! Akcia Venujte predplatné časopisu Designum na rok 2020! trvá do 31. marca 2020.
V sume 12 € získate ročné predplatné nielen pre vás, ale aj pre vášho priateľa/ku. Stačí uviesť jeho/jej meno a poštovú adresu do online formulára a uhradiť platbu do 31. marca 2020.

Viac informácií: predplatitelia  SR

Predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR) si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2020 poukázaním sumy 15 € (od 1. 1. 2020) na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného)
Viac informácií: predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)


Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Informácia musí obsahovať:

  • číslo účtu,
  • presnú adresu na ktorú žiadate časopis doručovať!


Na https://www.scd.sk/?archiv-designum sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Designum nájdete aj na platforme issuu: https://issuu.com/scd.sk/stacks/7fd2651db70a47ac85767f719049f5dd

Viac o časopise: https://www.scd.sk/?zakladne-informacie-designum

Kontakty:
tel.: + 421 2 204 77 319 - redakcia, 02/204 77 318 – distribúcia


e-mail: marketing@scd.sk