Platba za objednaný časopis

Vážení čitatelia, Vážené čitateľky,

výška predplatného časopisu Designum na rok 2021 pre Slovensko je od 1. januára 2021 12 €, do zahraničia 15 €

Staršie čísla ročníka 2020 je možné objednať si aj jednotlivo a sú predávané so zľavou (3 €).

Viac informácií: predplatitelia  SR

 

Predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR) si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2021 poukázaním sumy 15 € na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného).
Viac informácií: predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)

 

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na predplatne@scd.sk
Informácia musí obsahovať:

  • číslo účtu,
  • presnú adresu na ktorú žiadate časopis doručovať!

 

Na https://www.scd.sk/?archiv-designum sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Designum nájdete aj na platforme issuu: https://issuu.com/scd.sk/stacks/7fd2651db70a47ac85767f719049f5dd

Viac o časopise: https://www.scd.sk/?zakladne-informacie-designum

Kontakty:
tel.: + 421 2 204 77 319, +421 918 110 256

e-mail: predplatne@scd.sk