Platba za objednaný časopis

Ako si časopis predplatiť, ak nemáte možnosť zastaviť sa v knižnici SCD?

Predplatitelia v rámci SR si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2020 poukázaním sumy 6 € (do 31. 12. 2019) alebo sumu 12 € (od 1. 1. 2020) na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného) a to buď poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným bankovým prevodom. 

Viac informácií: predplatitelia  SR

Predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR) si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2020 poukázaním sumy 15 € (od 1. 1. 2020) na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného)
Viac informácií: predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)


Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Informácia musí obsahovať:

  • číslo účtu,
  • presnú adresu na ktorú žiadate časopis doručovať!


Na https://www.scd.sk/?archiv-designum sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Designum nájdete aj na platforme issuu: https://issuu.com/scd.sk/stacks/7fd2651db70a47ac85767f719049f5dd

Viac o časopise: https://www.scd.sk/?zakladne-informacie-designum

Kontakty:
tel.: + 421 2 204 77 319 - redakcia, 02/204 77 318 – distribúcia


e-mail: marketing@scd.sk