Platba za objednaný časopis

Vážení čitatelia, Vážené čitateľky,

Redakcia časopisu Designum pripravila pre Vás akciu.

 

Od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020 je predplatné časopisu Designum na rok 2021 iba 6 € (akcia platí pre predplatiteľov zo Slovenska).

Výška predplatného časopisu Designum na rok 2021 pre Slovensko je od 1. januára 2021 12 €, do zahraničia 15 €

Staršie čísla ročníka 2019 je možné objednať si aj jednotlivo a sú predávané so zľavou (3 €).

Viac informácií: predplatitelia  SR

 

Predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR) si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2020 a 2021 poukázaním sumy 15 € na náš bankový účet (suma je vrátane poštovného).
Viac informácií: predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)

 

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Informácia musí obsahovať:

  • číslo účtu,
  • presnú adresu na ktorú žiadate časopis doručovať!

 

Na https://www.scd.sk/?archiv-designum sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Designum nájdete aj na platforme issuu: https://issuu.com/scd.sk/stacks/7fd2651db70a47ac85767f719049f5dd

Viac o časopise: https://www.scd.sk/?zakladne-informacie-designum

Kontakty:
tel.: + 421 2 204 77 319 - redakcia

e-mail: marketing@scd.sk