Dizajn na Slovensku dostupný pre každého

Dizajn na Slovensku dostupný pre každého

Tlačová správa (Bratislava, 16. 1. 2017). 
Slovenské centrum dizajnu (SCD) už viac než 25 rokov podporuje rozvoj dizajnu na Slovensku. Rok 2017 štartuje s plánmi na modernizáciu priestorov a snahou ešte viac priblížiť dizajn a jeho tvorcov verejnosti, a zároveň aj s novým generálnym partnerom.

Národná cena za dizajn – 14. ročník súťaže
Jedným z kľúčových projektov SCD v roku 2017 bude organizácia v poradí už 14. ročníka súťaže Národná cena za dizajn, v tomto ročníku pôjde o produktový dizajn. V minulom roku SCD zaregistrovalo rekordný počet 361 prihlásených prác v oblasti komunikačného dizajnu. Tím odborníkov aj tento rok vyberie práce, ktoré budú následne prezentované na výstave. Výstava sa v uplynulých troch rokoch stala nielen najväčšou svojho druhu na Slovensku, ale zároveň aj reprezentatívnou prehliadkou toho najlepšieho, čo vzniká v oblasti dizajnu. „Posunuli sme termíny konania Národnej ceny za dizajn. Možnosť podania prihlášok do súťaže bude od februára 2017, následne bude diela hodnotiť medzinárodná porota a budeme pripravovať výstavu aj sprievodné akcie s termínom konania na jeseň 2017. Veríme, že sa dizajnéri znovu zapoja a pomôžu tak vytvoriť reprezentatívnu prehliadku súčasného dizajnu na Slovensku,” hovorí riaditeľka SCD, Mária Rišková.

Farebná šeď nezovšednela
SCD zároveň bude pokračovať v organizovaní výstav. Na výstave Farebná šeď – Buntes Grau prezentuje kvalitný produktový dizajn z ČSSR a NDR 60. a 70. rokov, spolu s profilmi dizajnérov. Hlavným cieľom výstavy je objavovanie nepoznaného, odstraňovanie vzájomných predsudkov o zlom dizajne a pokus o súťaž dizajnu medzi dvoma bývalými socialistickými krajinami, kde sa napriek „šedivej” politickej situácii tvoril „farebný” dizajn.
„Výstava produktového dizajnu a inštalácia vzorovej izby kuchyne a obývačky, ktorá ponúka pohľady na dizajn ČSSR a NDR 60. a 70. rokov potrvá ešte do konca februára 2017 v Podkroví Slovenského múzea dizajnu. Farebná šeď má aj interaktívny rozmer, nie je to len o pozeraní sa na staré výrobky alebo módu. Návštevníci si môžu spúšťať dobové zvukové stopy, či priamo sa zúčastniť na zbieraní konkrétnych predmetov,” uvádza Maroš Schmidt, šéf Slovenského múzea dizajnu, ktoré je súčasťou SCD.

Pripravené sú tiež nové výstavy v galérii dizajnu SATELIT, reinštalácia výstav vytvorených pre minuloročné Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ (Hľadanie krásy, Dialógy SK) alebo z oblasti grafického dizajnu budú prezentované diela výtvarníka Rudolfa Altrichtera.

Nový partner, nové priestory
Spolupráca s novým generálnym partnerom, J&T Bankou, dáva SCD potenciál na ďalší odborný rast múzejnej a prezentačnej činnosti. V priestoroch SCD v Hurbanových kasárňach v centre Bratislavy sa v súčasnosti nachádzajú depozitáre, pracovné priestory a dva výstavné priestory. V depozitároch sú chránené unikátne diela a kolekcie z mnohých oblastí dizajnu, zbierky módy a textilu, priemyselného dizajnu, prototypy a originály. Jednou z najrozsiahlejších kolekcií je zachránený interiér Vládneho salónika z Letiska M. R. Štefánika. „V tomto a ďalších rokoch nás čaká vytvorenie prvej dlhodobej expozície dizajnu na Slovensku i vybudo-
vanie a modernizácia viacerých depozitárov múzea. Zároveň predstavíme niekoľko nových výstavných projektov. Dizajn je komplexnou odbornou oblasťou, ktorá okrem vizuálneho pôžitku poskytuje aj úžitok a prispieva k tvorbe kultúrnej identity. Podporu dizajnu preto považujem za nesmierne dôležitú,“ spresňuje Mária Rišková, riaditeľka SCD. V pláne je aj rozšírenie študovní a priestorov pre návštevníkov.

Veľké očakávania od spolupráce má tiež nový partner SCD. „Sme presvedčení, že spoločne dokážeme presvedčiť verejnosť o tom, že dizajn na Slovensku má svetové parametre. Chceme byť ak-
tívnou súčasťou rozvoja kultúrnej inštitúcie s celonárodnou pôsobnosťou a budovania silnej značky, ktorá má pevné základy v partnerstve s významnými zahraničnými inštitúciami. Rovnako ako v prípa-
de spolupráce so Slovenskou národnou galériou, kde sa nám podarilo zvýšiť návštevnosťo takmer 100 %, aj v prípade Slovenského centra dizajnu je naším cieľom pomôcť a tiež priblížiťnaše kultúrne dedičstvo širokej verejnosti.“ potvrdila Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.

Aktivity SCD
Slovenské centrum dizajnu je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Predmetom jeho činnosti je skúmanie, hodnotenie a objasňovanie pôsobenia dizajnu v spoločnosti a na základe vedeckého výskumu systematické zhromažďovanie, ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie predmetov kultúrnej hodnoty z oblasti dizajnu, úžitkového umenia a architektúry a súvisiacich disciplín prostredníctvom Slovenského múzea dizajnu. SCD vydáva odborné publikácie, katalógy, jediný špecializovaný časopis o dizajne na Slovensku Designum, prevádzkuje odbornú knižnicu a organizuje vzdelávacie podujatia. Je hlavným organizátorom súťaže Národná cena za dizajn, prevádzkuje galériu Satelit, rozvíja tiež kontakty s odbornými pracoviskami, vrátane vysokých škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov. SCD zároveň spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí, ako i s medzinárodnými organizáciami (ICOGRADA, BEDA, ICOM).

Kontakt:
Mária Rišková, maria.riskova@scd.sk, +421 918 110 248
Maroš Schmidt, maros.schmidt@scd.sk, +421 918 110 249

Slovenské centrum dizajnu  – kontakty:
www.scd.sk/?kontakty-slovenske-centrum-dizajnu

Pozvánka na tlačovu konferenciu 16.1.2017

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Pozvánka pdf (100,8 kB)
súbor PDF Tlačová správa 16.1.2017 pdf (157,3 kB)

Súbory na stiahnutie
súbor JPG Logo SCD jpg (77,5 kB)