Národná cena za dizajn 2018 – komunikačný dizajn

PROGRAM

In the Midl Design Forum
konferencia
12.10.2018
13.00 – 17.00, Ateliér Svetlík, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Šiesty ročník edukatívneho a networkingového podujatia In the Midl Forum je tematicky zameraný na spolupráce grafických dizajnérov a klientov.
Spoluorganizátor: Midl, n. o.
Prezentujúci: Michal Slovák a Lyra Chocolate, Miša Chmeličková a Curaprox, Martin Bajaník a YEME, Martin Brix a [fjúžn] festival

 

Galavečer NCD 2018
12.10.2018
19.00, Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov Národnej ceny za dizajn 2018 – komunikačný dizajn.
Moderátor: Tomáš Hudák


Diskurz dizajnu: Grafický dizajnér autorom?
diskusia
18.10.2018
18.00, Galéria Medium VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Témou diskusného večera bude reflexia dizajnérskeho prístupu absolventov Katedry vizuálnej komunikácie. Z akého dôvodu sa vyvinula preferencia kultúrnej a estetickej hodnoty výstupu nad hodnotou komerčnou a komunikačnou?
Koncepcia: Anka Ulahelová
Moderátor: Braňo Matis
Hostia: Ján Šicko, Juraj Blaško, Ľubica Segečová, Martin Bajaník


Dizajnéri architektom
blok prednášok
24.10.2018
14.00, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Tematický prednáškový blok o spolupráci grafických dizajnérov s architektmi – od dizajnu výstav, cez orientačné systémy v budovách a verejných priestoroch až po knihy, katalógy, časopisy a ročenky architektúry.
Koncepcia: Eva Kašáková
Prednášajúci: Petr Babák / Laboratoř.cz, Lubica Segečová, Peter Liška a Matúš Lelovský


Komentovaná prehliadka výstavy NCD 2018
25.10.2018
17.30, FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorkou Evou Kašákovou a prizvanými vystavujúcimi autormi.

Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej
prednáška
13. 11. 2018 (utorok)
18.00, Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava


Kurátorka grafického dizajnu Moravskej galérie v Brne Marta Sylvestrová predstaví vo svojej prednáške obsah a význam najnovších akvizícií zbierky grafického dizajnu MG, získaných z dvoch pozostalostí významných osobností českého grafického dizajnu Jana Rajlicha a Jiří Rathouského.
Prednáška sa koná pri príležitosti prezentácie časopisu Designum 3/2018.
Prednášajúca: Marta Sylvestrová


Písmo pre školy

panelová diskusia
14.11.2018
17.30 FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava
Súčasné písané písmo, ktoré sa používa na školách, má mnoho nevýhod pre žiakov, učiteľov a grafických dizajnérov. Chceme preto spoločne hľadať riešenie v podobe nového spojitého, písaného písma.
Koncepcia: Martina Rozinajová
Moderátor: Tomáš Hujdič alias pán Mrkvička

ENERGIA NA PAPIERI
workshop pre deti
21.11.2018
16.00 – 18.00 FA STU, Námestie slobody 19, Bratislava

Pozývame deti na workshop so Zuzanou Liptákovou, na ktorom si vyskúšajú vytvoriť svietiace papierové pohľadnice a väčšie deti aj svietiace objekty z papiera. 


Finisáž výstavy
komentovaná prehliadka výstavy a vyhlásenie Ceny verejnosti a Ceny detského návštevníka
25.11.2018
17.30, FA STU,
Námestie slobody 19, Bratislava

Komentovaná prehliadka výstavy pre širokú verejnosť s kurátorkou Evou Kašákovou  a prizvanými vystavujúcimi autormi a vyhlásenie posledných dvoch cien – verejnosti a detského návštevníka. 

---

Na všetky podujatia je vstup voľný. 
* potrebná registrácia
Podrobnejšie informácie o programe na www.scd.sk/ncd alebo www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn 
Kontakt: Helena Cibulková, +421 918 110 247, helena.cibulkova@scd.sk

 ---

Národná cena za dizajn je ocenením, ktoré spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2015 sa striedavo oceňuje produktový a komunikačný dizajn. Ten ročník patrí komunikačnému dizajnu a prácam, ktoré boli zrealizované v období počas rokov 2016 a 2017.
www.ncd2018.tumblr.com 

 

ĎAKUJEME!


Generálny partner SCD

Generálny partner SCD

Partneri
Partner NCD 2018 - Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Partner NCD 2018 - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Partner NCD 2018 - Fakulta architektúry STU

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn
 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Hlavný mediálny partner SCD
Hlavný mediálny partner NCD 2017

 

Mediálni partneri

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn


Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Mediálny partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn

 

Partner NCD 2018 - Komunikačný dizajn