Projekt Dizajn a inovácie / Čísla a fakty

Trvanie: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Celkový rozpočet: 1 471 774 EUR

10 zapojených inštitúcií

nové výskumno-vývojové oddelenie v SCD

2 nové pracovné miesta v SCD

zdieľaná databáza informácií získaných počas projektu

publikácia o Škole umeleckých remesiel v slovenčine s nemeckým resumé a v angličtine

odborné sympózium o Škole umeleckých remesiel a reforme školstva

medzinárodná konferencia Changing Values vo Viedni

6 panelových diskusií MAK Future Lab na témy súvisiace s projektom

výstava Human by Design v Galérii Satelit ako súčasť Vienna Biennale for Change

rozšírená stála expozícia dizajnu MAK Design Lab o témy súvisiace s projektom

knižnica materiálov

nový softvér na generovanie tvarov

nová digitálna aplikácia MAK-u Education App

celoročné semináre vo Viedni a Bratislave pre študentov dizajnu a príbuzných disciplín