Publikácie

 

Téma šiesta

Téma šiesta

Už je to viac ako rok, čo sa nápis e-designum objavil na webovej stránke Slovenského centra dizajnu. Keďže prístup k jeho obsahu je pomerne nenápadný, čísla o čítanosti, počte zobrazení jednotlivých článkov, dokážu príjemne prekvapiť a veľmi povzbudiť. Ďakujeme za dôveru! Bez pomoci Kataríny Kasalovej,... Viac

Uvedenie publikácie Samuela Čarnokého Fonts SK

Uvedenie publikácie Samuela Čarnokého Fonts SK

Trvanie: 30. máj 2018
Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD, Kolárovo námestie 10, Bratislava


Fotogaléria | Viac informácií
Design v českých zemích 1900-2000

Design v českých zemích 1900-2000

Iva Knobloch, Radim Vondráček (ed.)

Dielo predstavuje vôbec prvé systematické zhodnotenie dejín moderného dizajnu v českých krajinách s takýmto rozsahom a zároveň prvý komplexný výklad dejín dizajnu v celom rozpätí jeho disciplín.  Dejiny dizajnu v Čechách predstavuje prostredníctvom inštitúcií, ktoré jeho vývoj ovplyvňovali  - teda škôl, spolkov, výrobných podnikov, družstiev, atď., a to v...

Viac informácií

Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE)

Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE)

Zuzana Šidlíková

Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945-1989 Publikácia predstavuje módnu tvorbu na Slovensku od konca vojny až po rok 1989 z viacerých aspektov. Po prvýkrát popisuje a analyzuje napríklad módnu fotografiu, poskytuje nové fakty o histórii rôznych odevných závodov na Slovensku, z ktorých v súčasnosti funguje už iba mizivý počet, približuje prácu vývojových centier a...

Viac informácií

Critical Design in Context

Critical Design in Context

Matt Malpass

History, Theory, and Practices. Kritický dizajn sa stáva čoraz vplyvnejším odborom, ktorý dokáže spoluformovať prax v mnohých dôležitých oblastiach spoločnosti. Kniha Matta Malpassa je prvou publikáciou, ktorá predstavuje kritický dizajn z viacerých pohľadov: z oblasti histórie disciplíny, kľúčových procesov kritického dizajnu, z hľadiska jeho teórie a podstaty...

Viac informácií

Typografia a dizajn písma na Slovensku

Typografia a dizajn písma na Slovensku

Autori textov: Ľubomír Longauer, Palo Bálik, Stanislav Stankoci, Mária Rišková

Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Publikácia s kvalitnou obrazovou prílohou v chronologicky zostavených kapitolách predstavuje prierez dejinami slovenskej typografie. Začína dvadsiatymi rokmi 20. storočia a končí prácami absolventov štúdií vizuálnej komunikácie a typografie narodenými v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prináša prehľad rôznych umeleckých...

Viac informácií