Publikácie

 

Design v českých zemích 1900-2000

Design v českých zemích 1900-2000

Iva Knobloch, Radim Vondráček (ed.)

Dielo predstavuje vôbec prvé systematické zhodnotenie dejín moderného dizajnu v českých krajinách s takýmto rozsahom a zároveň prvý komplexný výklad dejín dizajnu v celom rozpätí jeho disciplín.  Dejiny dizajnu v Čechách predstavuje prostredníctvom inštitúcií, ktoré jeho vývoj ovplyvňovali  - teda škôl, spolkov, výrobných podnikov, družstiev, atď., a to v...

Viac informácií

Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE)

Stratená m(ÓDA)/Lost m(ODE)

Zuzana Šidlíková

Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945-1989 Publikácia predstavuje módnu tvorbu na Slovensku od konca vojny až po rok 1989 z viacerých aspektov. Po prvýkrát popisuje a analyzuje napríklad módnu fotografiu, poskytuje nové fakty o histórii rôznych odevných závodov na Slovensku, z ktorých v súčasnosti funguje už iba mizivý počet, približuje prácu vývojových centier a...

Viac informácií

Critical Design in Context

Critical Design in Context

Matt Malpass

History, Theory, and Practices. Kritický dizajn sa stáva čoraz vplyvnejším odborom, ktorý dokáže spoluformovať prax v mnohých dôležitých oblastiach spoločnosti. Kniha Matta Malpassa je prvou publikáciou, ktorá predstavuje kritický dizajn z viacerých pohľadov: z oblasti histórie disciplíny, kľúčových procesov kritického dizajnu, z hľadiska jeho teórie a podstaty...

Viac informácií

Typografia a dizajn písma na Slovensku

Typografia a dizajn písma na Slovensku

Autori textov: Ľubomír Longauer, Palo Bálik, Stanislav Stankoci, Mária Rišková

Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Publikácia s kvalitnou obrazovou prílohou v chronologicky zostavených kapitolách predstavuje prierez dejinami slovenskej typografie. Začína dvadsiatymi rokmi 20. storočia a končí prácami absolventov štúdií vizuálnej komunikácie a typografie narodenými v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prináša prehľad rôznych umeleckých...

Viac informácií

Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

Růžena Žertová: Architektka domů i věcí

Petr Klíma (ed.)

Prvá samostatná publikácia venovaná Růžene Žertovej (1932) sumarizuje životnú a profesionálnu dráhu tejto vynikajúcej a zároveň trochu zabudnutej autorky. Základnými stavebnými kameňmi knihy sú štúdie autorov, ktorí sa dlhodobo venujú rôznym oblastiam jej diela. Hoci bola niekoľko rokov známa takmer výhradne ako autorka návrhov obchodných domov zo šesťdesiatych a...

Viac informácií

Co je to? Design a výskum

Co je to? Design a výskum

Editori zborníka: Filip Dedič, Eva Slunéčková

Editori Filip Dedič a Eva Slunéčková v zborníku Co je to? Design a výzkum skúmajú vzťahy medzi výskumom a dizajnom, a to formou rozhovorov s medzinárodnými odborníkmi. V úvode zborníku Cyril Říha predstavuje české prostredie, kde prepojenie dizajnu a výskumu zatiaľ nie je príliš silné. Podľa neho je česká spoločnosť ešte stále pozadu vo vnímaní inovačného a...

Viac informácií