Nové v e-designume
Provokatívne témy a nečakané riešenia pre dizajn v znepokojivej dobe

 

Nové v e-designume<br />Provokatívne témy a nečakané riešenia pre dizajn v znepokojivej dobe

V dňoch 13. až 16. mája sa v česko-slovenskej umelecko-dizajnérskej obci udial ojedinelý experiment – prvý ročník festivalu Uroboros, ktorý v e-designume hodnotí Lenka Hámošová, jedna z jeho hlavných aktériek. Dizajnéri a umelci z rôznych častí sveta sa spojili cez svoje počítače a iniciovali tak vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností zo súčasnej “znepokojivej doby”. Vo forme workshopov, či iných participatívnych formátov sa experimentovalo s rôznymi novými nástrojmi a metódami, reflektovali sa aktuálne pálčivé témy, upozorňovalo sa na nedostatky súčasných štrukturálnych politických prístupov k problémom a navrhovali sa rôzne alternatívne prístupy, pričom sa stavalo sa na diverzite názorov. Celý experiment prebiehal výhradne v online prostredí, čím sa súčasne mohli testovať limity dizajnových metód spolupráce bez možnosti fyzickej interakcie. Z celej skúsenosti vyplynulo extrémne veľa nových poznatkov, medzinárodných prepojení, načatých kolaboratívnych projektov, inšpiratívnych myšlienok a nezodpovedaných otázok.

Celý článok v e-designume.