Graduation projects

Trvanie: 12. apríl 2011 - 6. máj 2011
Slovenské centrum dizajnu predstavuje výsledky prvého ročníka stredoeurópskej prehliadky absolventských prác z Poľska, Česka a Slovenska. Po premiére v Poľsku sa dostávajú vybrané práce grafického a priemyselného dizajnu aj na Slovensko. Časopis Slovenského centra dizajnu Designum sa spolu s českým magazínom Typo rozhodol podporiť súťažnú prehliadku absolventských...

Celý článok

Graduation projects

ReDesign NetWork Award

Trvanie: 23. február 2011 - 20. marec 2011
Po uvedení výsledkov medzinárodnej súťaže Re:Design NetWork Award vo Viedni, bude mať verejnosť možnosť vidieť úspešné práce aj vo výstavnom a informačnom bode Satelit Slovenského centra dizajnu. Projekt s celoeurópskym záberom si kladie za cieľ upriamiť pozornosť na dosiaľ nezrealizované nápady a návrhy využívajúce odpadové materiály (ReUse dizajn) so zámerom...

Celý článok

ReDesign NetWork Award

Vypísanie Národnej ceny za dizajn 2011

Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR desiaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2011. Generálnym partnerom súťaže je Audi, odborným garantom pre oblasť podnikania NADSME. Podujatie sa v tomto roku koná pod záštitou medzinárodnej organizácie...

Celý článok

Vypísanie Národnej ceny za dizajn 2011

Nové logo SCD

Trvanie: 20. január 2011 - 20. február 2011
V galérii SCD Satelit sa otvára výstava pod názvom Nové logo Slovenského centra dizajnu, ktorá predstavuje súťažné návrhy lôg desiatich renomovaných grafických dizajnérov a grafických štúdií. Súťaž bola vypísaná v minulom roku a špeciálne boli vyzvaní Ján Šicko, Emil Drličiak, Komplot (Peter Hajdin), Studio 001 (Daniel Blonski), CD Creative Department (Andrej Krátky)...

Celý článok

Nové logo SCD