K dejinám dizajnu na Slovensku

editori Adriena Pekárová, Zdeno Kolesár

Publikácia Slovenského centra dizajnu „K dejinám dizajnu na Slovensku“ má ambíciu aspoň čiastočne zaceliť početné medzery v spracovaní histórie dizajnu na Slovensku. Je sčasti antológiou ponúkajúcou staršie texty, ktoré však autori aktualizovali a neraz do značnej miery prepracovali. Cieľom bolo sústrediť často už ťažko dostupné informácie roztratené po rôznych...

Celý článok

K dejinám dizajnu na Slovensku

Ulica pre všetkých

Trvanie: 28. november 2013 - 13. december 2013
V dňoch 28. 11. – 13. 12. Vás pozývame do Satelitu, kde si budete môcť pozrieť priebeh a výsledky experimentu Ulica pre všetkých, zoznámiť sa so všetkými, ktorí spolupracovali na projekte: Cyklokoalícia, Dema Senica, MediaLab* Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, CEDA Fakulty architektúry STU v Bratislave, mmcité, go-ok. Opäť bude pripravený interaktívny stôl...

Celý článok

Ulica pre všetkých

Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu

Michal Petrov

V polovici novembra 2013 sa v pražskom Paláci kníh Luxor konal krst publikácie Michala Petrova Retro ČS. Petrov (1965 v Prahe) je autorom úspešného televízneho cyklu Retro, oceneného v roku 2009 prestížnou cenou Televíznej akadémie Elsa. Pri príprave tejto knihy čerpal z bohatého osobného archívu komerčných materiálov a mapovaniu socialistického konzumu sa venuje aj...

Celý článok

Retro ČS. Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu

Po stopách architekta L. E. Hudeca

Klára Kubičková a kolektív

Príbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca (1893 – 1859) je vzrušujúcou históriou jedného ľudského i tvorivého zápasu v prvej polovici 20. storočia, odohrávajúcou sa na pozadí dvoch svetových vojen. Banskobystrický rodák Ladislav Hudec vytvoril svoje najlepšie diela v Šanghaji, dnes vyše dvadsaťtrimiliónovej metropole Číny. Monografia predstavuje jeho život a tvorbu...

Celý článok

Po stopách architekta L. E. Hudeca

3. Inkompass workshop

Termín: 26. novembra 2013 (utorok), 9:00 - 12:30 hod. Hlavné mesto SR Bratislava, v spolupráci s OneClick, s.r.o. a Slovenským centrom dizajnu, si Vás dovoľuje pozvať na tretie stretnutie regionálnej implementačnej skupiny projektu Incompass, za účasti expertov v oblasti kreatívneho priemyslu a podnikania. Boli by sme poctení Vašou účasťou na tomto podujatí, kde...

Celý článok

3. Inkompass workshop

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku

Henrieta Moravčíková a kol.

Modern and Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. Publikácia sa zaoberá kontroverznou témou slovenskej architektúry – vplyvom totalitného, resp. autoritatívneho režimu na architektonickú tvorbu. Zvláštnu pozornosť pritom venuje vzťahu modernosti a totalitarizmu či autoritarizmu. Na pozadí vybraných architektonických diel 20. storočia na...

Celý článok

Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku