Jakub Berdych Karpelis: Qubus

Trvanie: 15. november 2016
Ateliér Sklo Vysokej školy výtvarných umení a Slovenské centrum dizajnu Vás srdečne pozývajú na prednášku Jakuba Berdycha, ktorý predstaví tvorbu štúdia Qubus Design studio. "V roce 2002 otevírá Jakub Berdych design shop s názvem Qubus a myšlenkou vytvořit nestandardní místo, prezentující především současný český a konceptuální design světových jmen a značek. Ve...

Celý článok

Jakub Berdych Karpelis: Qubus

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Trvanie: 9. november 2016 - 27. november 2016
Cena profesora Jindřicha Halabalu je každoročne udeľovaná študentom vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike alebo v inej krajine Európskej únie za najlepšie semestrálne projekty v oblasti dizajnu nábytku a interiéru. V tomto roku sa uskutoční už 12. ročník tejto medzinárodnej súťaže študentských prác, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia...

Celý článok

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Uzávierka: 28. február 2017
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať...

Celý článok

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

Trvanie: 11. november 2016
Národní cena za studentský design oslávila tento rok 26. výročie. Od roku 2012 sa súťaž stala medzinárodnou a ďalšia zmena nastala v roku 2014, kedy sa rozdelila na dve časti - na odbory patriace pod oblasť vizuálnej komunikácie a oblasť produktového dizajnu. Tento rok sa súťažilo v odboroch vizuálnej komunikácie. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 120 autorov z 10...

Celý článok

Výsledky súťaže Národní cena za studentský design 2016

25 rokov knižnice SCD

Trvanie: 5. december 2016 - 8. december 2016
Knižnica Slovenského centra dizajnu v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho založenia. V týždni od 5. decembra sme pre vás pripravili dobré darčeky - registráciu na rok zdarma, odpustenie upomienok, zdarma aktuálne číslo časopisu DESIGNUM 3/2016 a pre študentov predplatné časopisu DESIGNUM na rok 2017 so zľavou 50%, drobné mikulášske prekvapenie ... Knižnica...

Celý článok

25 rokov knižnice SCD

Workshop 01 - Umenie herného dizajnu

25.10.2016

Uzávierka: 31. október 2016
Celodenný workshop o umení herného dizajnu, ktorý sa bude konať 13. novembra 2016 od 9:00 do 17:00 je určený pre študentov stredných a vysokých škôl a je súčasťou nového projektu Školy vývoja hier SKILL DRILL. Počet miest je obmedzený na 20 účastníkov. Účasť je bezplatná, organizátori vyberajú účastníkov na základe ich prihlášky a motivácie. Téma Workshopu 01: Ako...

Celý článok

Workshop 01 - Umenie herného dizajnu