Peter Ďurík – Typografia

Trvanie: 16. november 2017 - 4. február 2018
Peter Ďurík roky vytváral vizuálny štýl kultúrnych akcií: Scénická žatva v Martine, Ekoplagát a Celoslovenská výstava kresby v Žiline, kde sa uplatnil aj ako tvorca plagátov. O tejto časti jeho práce platí to isté, čo o jeho knižných kreáciách – nezaprie v sebe bytostného typografa. Peter Ďurík sa roky venuje aj tvorbe značiek. K značke pristupuje vždy s rovnakým...

Celý článok

Peter Ďurík – Typografia

Kunstvermittlung po česky – Ondřej Horák v Berlinke

Trvanie: 30. november 2017
O tom, prečo sa niekomu môže zdať súčasné umenie nezrozumiteľné a čo sa s tým dá robiť. Ondřej Horák je propagátor súčasného umenia a autor viacerých vzdelávacích projektov. Na portáli Stream.cz má vlastnú reláciu o umení UM! a pôsobí ako vedúci edukačného oddelenia Galerie Rudolfinum v Prahe. Je aj autorom prezentačných projektov Obrazy pro nevidomé a Obrazy u...

Celý článok

Kunstvermittlung po česky – Ondřej Horák v Berlinke

OBJEKTVÁZA - 
výstava z cyklu Kolaboratórium

Trvanie: 22. september 2017 - 26. november 2017
Hlavným motívom výstavy sú objekty – vázy, ktoré vznikali od roku 2013 v spolupráci  keramičky Markéty Novákovej a sochárky Miry Podmanickej. Spoločný výsledok prezentuje rozdielny prístup k tvorbe: dizajnérsku prácu s porcelánom v kombinácii s plastickým sochárskym dekorom. Prvú kolekciu tvorilo 6 váz, do dnešného dňa ich vzniklo už...

Celý článok

OBJEKTVÁZA - 
výstava z cyklu Kolaboratórium

Reklama a obchod 1918-1948

Slovenské národné múzeum

Trvanie: 18. júl 2017 - 30. apríl 2018
Výstava mapuje počiatky reklamy na Slovensku v období po rozpade Rakúsko-Uhorska až do roku 1948. Svojím obsahom chce upozorniť na fenomén reklamy ako komunikačného prostriedku medzi predávajúcim a kupujúcim a poukázať na to, ako sa stal súčasťou každodenného života, veličinou, ktorá určovala módne trendy spoločnosti. Reklama sa snažila spraviť danú chvíľu nevšednou a...

Celý článok

Reklama a obchod 1918-1948

ČARO BAKELITU "BAKELIT STORY" – 100 rokov výroby bakelitu na Slovensku

Trvanie: 20. september 2017 - 30. november 2017
V roku 2017 uplynie 110 rokov, keď sa chemikovi belgického pôvodu Leo Hendrikovi Baekelandovi (1863 – 1944) podarilo pripraviť fenolformaldehydový polykondenzát (živicu), ktorá bola po ňom pomenovaná ako bakelit. Bol to prvý priemyselne vyrábaný syntetický polymér, ktorý stál na začiatku éry plastov. Do histórie bakelitu prispel aj bratislavský “Gummon, ako pobočný...

Celý článok

ČARO BAKELITU "BAKELIT STORY" – 100 rokov výroby bakelitu na Slovensku

RONA - 125 rokov skla

Historické múzeum SNM – Bratislavský hrad

Trvanie: 7. jún 2017 - 29. október 2017
Ambíciou projektu RONA - 125 rokov skla, je predstaviť vývoj dizajnu sklárne v Lednických Rovniach od jej založenia po súčasnosť ako aj aktuálne dizajnérske produkty, ktoré vznikli v poslednom období. Výroba tenkostenného dekoratívneho skla zdobeného rôznymi dekoračnými technikami z prvej polovice 20.storočia sa postupne menila na dizajnérske riešenia rešpektujúce...

Celý článok

RONA - 125 rokov skla