Poznáte projekt SIEA VYTVOR.ME /Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku?

Ľubica Pavlovičová

Cieľom tohoto projektu je podporiť malé a stredné podnikanie. Podniky si vďaka nemu môžu zvyšovať svoju konkurencieschopnosť cez inovácie vlastných produktov alebo služieb, ktorých podstatou je spolupráca so subjektmi z vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. (oprávnené subjekty – medzi nimi aj dizajnéri – sú tie, ktoré v predmetnej oblasti podnikajú...

Celý článok

Poznáte projekt SIEA VYTVOR.ME /Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku?

ENERGIA NA PAPIERI

Termín: 21. november 2018, 16:00
Pozývame deti na workshop so Zuzanou Liptákovou, na ktorom si vyskúšajú vytvoriť svietiace papierové pohľadnice a väčšie deti aj svietiace objekty z papiera. Workshop sa bude konať na Fakulte Architektúry STU v rámci sprievodného programu Výstavy finalistov Národnej ceny za dizajn 2018. Je určený pre deti od 6 - 12 rokov. Maximálny počet detí na workshope je 15,...

Celý článok

ENERGIA NA PAPIERI

Homo Faber – ľudskejšia budúcnosť?

Michala Lipková

V období, keď Benátky zaplavujú okrem vysokej vody najmä nákupovchtiví turisti, a domácich už z bytov dávno vytlačili služby zdieľanej ekonomiky, privátna švajčiarska nadácia stavia na piedestál majstrovské remeslo. Aká je ľudskejšia budúcnosť, ktorú nám Michelangelo Foundation sľubuje? Je Homo Faber prázdna póza zberateľov luxusných artefaktov, alebo štedré...

Celý článok

Homo Faber – ľudskejšia budúcnosť?

Slovenský Egypt zo zberného dvora

Maroš Schmidt

Klamal by som, keby som tvrdil, že mám z našich depozitárov najradšej iba jednu vec. Nedá sa to. Všetko, čo máme v policiach a šufletkasniach má svoj silný príbeh. Ak mám vybrať jednu výnimočnú a zaujímavú vec, bol by to rádioprijímač, ktorý som v prvej chvíli vôbec nechcel. Československý šesťobvodový superhit Tesla 332A "Mimoza" z Egypta. V roku 2010 ešte žiadne...

Celý článok

Slovenský Egypt zo zberného dvora

Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej

Termín: 13. november 2018, 18:00
Kurátorka grafického dizajnu Moravskej galérie v Brne Marta Sylvestrová predstaví vo svojej prednáške obsah a význam najnovších akvizícií zbierky grafického dizajnu MG, získaných z dvoch pozostalostí významných osobností českého grafického dizajnu Jana Rajlicha a Jiří Rathouského. Prednáška sa koná pri príležitosti prezentácie ...

Celý článok

Prezentácia tretieho čísla časopisu Designum a prednáška Marty Sylvestrovej

Písmo pre školy - panelová diskusia

Termín: 14. november 2018, 17:30
Súčasné písané písmo, ktoré sa na slovenských školách používa bez výrazných zmien takmer 100 rokov, pozná každý pedagóg, žiak aj rodič. Napriek jeho nespornej kvalite a estetike však v modernom prístupe k výučbe naráža na svoje limity, ktoré prinášajú mnohé problémy pre žiakov, učiteľov a grafických dizajnérov. Súčasné písmo nie je digitalizované, čo výrazne...

Celý článok

Písmo pre školy - panelová diskusia