Informačný seminár pre dizajnérov

Trvanie: 5. marec 2020 - 10. marec 2020
Slovenské centrum dizajnu organizuje Informačný seminár pre dizajnérov, dizajnérske firmy, kreatívne združenia a študentov, kde sa dozvedia informácie o činnosti SCD, legislatíve, štatistike, NCD 2020 a o zdrojoch financovania. Kedy: 5. 3. 2020 - Bratislava, Hurbanove kasárne 9. 3. 2020 - Košice, Univerzitná knižnica TUKE 10. 3. 2020 - Zvolen, Slovenská...

Celý článok

Informačný seminár pre dizajnérov

Uroboros: Dizajn v znepokojivej dobe - open call

Trvanie: 13. máj 2020 - 16. máj 2020
Festival kritického dizajnu a umenia Uroboros: Dizajn v znepokojivej dobe, ktorý sa bude konať v máji v Centre súčasného umenia DOX v Prahe (viac: Lenka Hámošová: Dizajn v znepokojivej dobe), si dáva za ambíciu počas štyroch dní vytvoriť produktívne prostredie na interaktívny...

Celý článok

Uroboros: Dizajn v znepokojivej dobe - open call

Výstava Graduation Projects 2019

Trvanie: 22. február 2020 - 26. apríl 2020
Pozývame vás na otvorenie výstavy diplomových a bakalárskych prác študentov dizajnových odborov vysokých škôl krajín V4 Graduation Projects 2019, ktoré sa bude konať v sobotu 22. februára o 16:00 v poľskom Zamek Cieszyn. Na výstave sa predstaví tridsať porotou vybraných najlepších záverečných prác absolventov výtvarných univerzít zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska...

Celý článok

Výstava Graduation Projects 2019

Fórum dizajnu 2020: Udržateľnosť naprieč generáciami

Trvanie: 10. marec 2020 - 15. marec 2020
Prezentácia tvorby študentov vysokých škôl v koncepcii Slovenského centra dizajnu V roku 2020 si pripomíname v oblasti nábytku niekoľko výročí. Okrem okrúhleho jubilea 30 rokov nitrianskeho veľtrhu bilancuje aj svetoznáma nábytkárska spoločnosť Thonet. Michael Thonet pracoval v 19. storočí na pokusoch s technológiou ohýbania dreva do rôznych tvarov horúcou parou...

Celý článok

Fórum dizajnu 2020: Udržateľnosť naprieč generáciami

Časopis Designum je opäť mediálnym partnerom festivalu Mouvo 2020!

Trvanie: 21. február 2020 - 22. február 2020
V dňoch 21. – 22. februára 2020 sa koná v pražskom divadle Archa piaty ročník festivalu Mouvo. Festival predstavuje to najlepšie, čo ponúka svetová scéna vizuálnej komunikácie na prieniku grafického dizajnu, animácie, filmu, špeciálnych efektov a nových technológií. Témou tohto ročníka je Play! Po štyroch rokoch a námetoch, ako budúcnosť, vzdelávanie alebo...

Celý článok

Časopis Designum je opäť mediálnym partnerom festivalu Mouvo 2020!

Deti vo forme / Autorská tlač

Termín: 23. február 2020, 16:00
Pozývame Vás na nedeľný workshop Deti vo forme, ktorý bude vychádzať z časti expozície 100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu večná geometria. Po spoločnom prezretí výstavy si povieme, čo je autorská tlač, experiment a proces tvorby. V praktickej časti budú deti experimentovať s...

Celý článok

Deti vo forme / Autorská tlač