VÝZVA DESIGN IS NOW!

Dizajn vždy spájal ľudí z najrôznejších profesií, aby spoločne hľadali riešenia problémov. V dnešnej náročnej dobe aj dizajn a kreatívny sektor významnou mierou prispieva k zvládaniu pandémie choroby Covid-19, ktorej dôsledky sú pre samotných dizajnérov, dizajnérske štúdiá, firmy a výrobcov mimoriadne toxické. Aj oni teraz potrebujú našu pomoc ako nikdy predtým! V...

Celý článok

VÝZVA DESIGN IS NOW!

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

Vážení kolegovia a kolegyne, vieme, že dotazníkov ste už vypĺňali dosť. Ešte raz to však urobte v záujme nás všetkých, ktorí sa venujeme DIZAJNU. Nás zaujíma špeciálne naša odborná oblasť, ktorej chceme adresne pomôcť. Okrem otázok nájdete v dotazníku aj linky na už prijaté opatrenia, ktoré môžete využiť, ale aj návrhy, o ktorých spoločne s partnermi rokujeme na...

Celý článok

Dotazník o negatívnych vplyvoch pandémie na dizajn

SLOVENSKÝ DIZAJN NIE JE V KARANTÉNE

Pred mesiacom sme z dôvodu preventívnych protipandemických opatrení uzavreli expozíciu Slovenského múzea dizajnu, Galériu dizajnu Satelit aj knižnicu dizajnu. Napriek obmedzeným možnostiam a napriek tomu, že náš tím spolupracuje doslova na diaľku, sme nepoľavili a posledné štyri týždne intenzívne hľadali riešenia ako udržať maximum našich aktivít a podujatí....

Celý článok

SLOVENSKÝ DIZAJN NIE JE V KARANTÉNE

Designum 1/2020

V časti Aktuálne prinášame niekoľko rozhovorov. Lenore Jurkyová pripravila rozhovor s textilnou dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou, ktorá v Národnej cene za dizajn 2019 – Produktový dizajn získala za projekt ConTEXt, špeciálnu Cenu poroty. Nositeľom niekoľkých ocenení v Národnej cene za dizajn je aj Martin Mistrík, s ktorým sa o jeho grafickom štúdiu...

Celý článok

Designum 1/2020

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

Termín: 22. apríl 2020, 18:00
Čo viedlo k tomu, že v prvých desaťročiach 20. storočia prebehla v typografii revolúcia, ktorej vplyv vidíme až dodnes? Prečo je manifest elementárnej typografie od Jana Tschicholda z roku 1925 taký dôležitý? Aký mal vplyv na Slovensko, konkrétne na grafické oddelenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave?  O vývine modernej typografie v...

Celý článok

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

Subdigital podcast 02: H.U.R.B.A.N. selector

Termín: 17. apríl 2020, 15:00
Štúdio Subdigital vytvorilo nový podcast, ktorý sa bude venovať témam digitálnej architektúry a progresívnym metódam v digitálnom navrhovaní. Tretie vydanie podcastu priblíži ideové východiská a proces vývoja softvérovej platformy pre hybridizáciu a generovanie nových 3D tvarov H.U.R.B.A.N. Selector. Projekt realizuje Inolab -...

Celý článok

Subdigital podcast 02: H.U.R.B.A.N. selector