Poznáme logo Roku slovenského dizajnu 2021!

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD).  Koncom roka 2020 SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021, určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov...

Celý článok

Poznáme logo Roku slovenského dizajnu 2021!

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 3. časť

Mária Beňačková Rišková

V prvých dvoch častiach článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som porovnala moje počiatočné vízie a ciele s výsledkami práce na riaditeľskom poste SCD v rokoch 2016 až 2020. Pohľad na kľúčové aktivity ako domáce a medzinárodné spolupráce, ochrana kultúrneho dedičstva, prezentácia dizajnu, vedecko-výskumná a výskumno-vývojová činnosť ukázal, že nastaviť...

Celý článok

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 3. časť

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: riaditeľ / riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta na funkciu riaditeľa / riaditeľky Slovenského centra dizajnu. Podrobné informácie pre uchádzačov sú zverejnené tu. Dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť, nájdete ...

Celý článok

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: riaditeľ / riaditeľka Slovenského centra dizajnu

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

Mária Beňačková Rišková

V prvej časti článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som začala z môjho pohľadu riaditeľky Slovenského centra dizajnu v období 2016 – 2020 rekapitulovať, čo sa podarilo viac a čo menej realizovať z mojich zámerov na zmeny. Seriál...

Celý článok

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 2. časť

Pozrite sa na možnosti práce s logom Roku slovenského dizajnu 2021

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD).  Koncom roka 2020 SCD vyhlásilo neanonymnú súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021, určenú pre profesionálnych grafických dizajnérov. Do súťaže bolo prihlásených 29 návrhov od 24 autorov a autorských kolektívov...

Celý článok

Pozrite sa na možnosti práce s logom Roku slovenského dizajnu 2021

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlasuje mimoriadnu výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra SR, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie...

Celý článok

Mimoriadna výzva na predkladanie návrhov na člena/členku Rady fondu na podporu umenia