Rôzne

 

V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

V Košiciach vybudujú vedeckovýskumné centrum PROMATECH – Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie za viac ako 22 miliónov eur. Na projekte financovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a zo štátneho rozpočtu SR (15%) sa podieľajú štyri ústavy Slovenskej akadémie vied – Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a... Viac