25 rokov knižnice SCD

 

25 rokov knižnice SCD

Trvanie: 5. december 2016 - 8. december 2016

Knižnica Slovenského centra dizajnu v tomto roku oslavuje 25. výročie svojho založenia. V týždni od 5. decembra sme pre vás pripravili dobré darčeky - registráciu na rok zdarma, odpustenie upomienok, zdarma aktuálne číslo časopisu DESIGNUM 3/2016 a pre študentov predplatné časopisu DESIGNUM na rok 2017 so zľavou 50%, drobné mikulášske prekvapenie ...

Knižnica Slovenského centra dizajnu, na Jakubovom námestí 12 v Bratislave, je pre vás otvorená 4 dni v týždni a ponúka tieto služby:

  • 3319 kníh so zameraním na dizajn, architektúru a umenie (teória, dejiny dizajnu, priemyselný, grafický, textilný, interiérový dizajn, monografie dizajnérov a pod.) s možnosťou zapožičať si 5 kníh domov na jeden mesiac,
  • 96 titulov časopisov v študovni časopisov s možnosťou 5 ks si zapožičať domov na dva týždne,
  • rešeršovanie a vyhľadanie literatúry podľa vášho záujmu,
  • sprístupnenie databáz, medziknižničné výpožičné služby, prístup k internetu a reprografické služby,
  • fotenie jednotlivých častí publikácií vlastnou technikou.

Výpožičné hodiny: pondelok a štvrtok 13-17, utorok 10-17, streda 13-19
Registračné poplatky: študent 2 €, pracujúci 4€, seniori zdrama
Tešíme sa na vašu návštevu!

Viac o knižnici: www.scd.sk/?kniznica-scd-zakladne-informacie

Kontakt:
Dagmar Hudecová,
+421 2 204 77 313
kniznica@sdc.sk