Bienále 2018 v spolupráci s OKOLO

 

Bienále 2018 v spolupráci s OKOLO

Miesto: Česko

Nadchádzajúci ročník Medzinárodného bienále grafického dizajnu v Brne (10. 5. – 26. 8. 2018) pripraví Moravská galéria v spolupráci so skupinou OKOLO. Galéria pre spoluprácu na bienále oslovila viaceré autorské tímy. Svoje koncepcie predstavili Adam Štěch, Matěj Činčera a Jan Kloss zo združenia OKOLO a skupina D.R.O.N. v zložení Petr Babák, David Březina, Zuzana Kubíková a Lukáš Kijonka. Výberová komisia napokon vybrala kolektív OKOLO. Striedanie kurátorských prístupov pre jednotlivé ročníky Medzinárodného bienále grafického dizajnu môže podľa zástupcov MG zabezpečiť názorovú pluralitu, aby sa do budúcnosti tento odbor prezentoval z rôznych perspektív. Skupina OKOLO pristupuje k bienále ako k prostriedku na popularizáciu grafického dizajnu, čo korešponduje s výstavnou koncepciou MG.  Jadrom bienále bude tradičná medzinárodná prehliadka, výber exponátov do súťaže sa však bude od minulého ročníka (kedy postačovalo zaslanie súťažných návrhov elektronicky) líšiť. Moravská galéria sa vráti k pôvodnému spôsobu, teda k zasielaniu fyzických objektov. Tým sa obnoví zásadná akvizičná činnosť zbierky grafického dizajnu. Ďalšou premenou má prejsť aj sympózium, ktoré by malo byť oveľa viac štruktúrované tak, aby vznikol dynamický tok rôzne dlhých prednáškových blokov svetových špičiek aj lokálnych talentov. V rámci 28. Bienále Brno budú usporiadané výstavy dvom dôležitým osobnostiam českého grafického dizajnu: Alešovi Najbrtovi, zakladateľovi štúdia Najbrt, ktorému bola udelená cena na Bienále Brno v roku 2014 a Františku Štormovi, tvorcovi písma, grafikovi, typografovi, hudobníkovi, publicistovi a pedagógovi, ktorý dostal rovnakú cenu v roku 2016.