Bienále Brno 2018 - Výzva k účasti

 

Bienále Brno 2018 - Výzva k účasti

Miesto: Moravská galéria v Brne, Husova 14, Brno, Česká republika

V čase od 6. septembra do 15. novembra 2017 môžu grafickí dizajnéri prihlasovať svoje práce do Medzinárodnej súťažnej prehliadky, ktorá tradične tvorí jadro Bienále grafického dizajnu Brno. Predložené exponáty budú posudzované medzinárodnou porotou. Pozvanie do poroty prijali šéfredaktor časopisu Slanted a kreatívny riaditeľ Melville Brand Design Lars Harmsen, pôsobiaci v Mníchove, kreatívny riaditeľ časopisu Apartamento, grafický dizajnér Omar Sosa, pôsobiaci v Barcelone a New Yorku, grafická dizajnérka Emma Thomas zo štúdia A Practice for Everyday Life v Londýne a grafický dizajnér Jiří Karásek z ateliéru Marvil v Prahe. Súčasťou poroty je aj kreatívna skupina OKOLO.
Prijímanie online prihlášok je naplánované do 15. novembra 2017. 

Ambíciou Bienále Brno 2018 je prezentovať to najlepšie z grafických návrhov z rokov 2015-2017. Súťažná prehliadka je otvorená všetkým formám grafického dizajnu, bude obsahovať vizuálne identity (jednotný vizuálny štýl akcií, inštitúcií, miest, výstav), knižné vydania a výstavné katalógy, časopisy, noviny a iné periodiká, plagáty, návrhy písiem, orientačné a informačné systémy, webové projekty, animácie, dizajn obalov a iné diela. Každý účastník súťaže môže bezplatne zaslať maximálne 3 projekty.

Okrem elektronickej prihlášky musí byť projekt zaslaný aj fyzicky na adresu:
Bienále Brno, Moravská galéria v Brne, Husova 18, 662 26 Brno, Česká republika. Vďaka tomu sa súťažné práce dostanú do zbierky grafického dizajnu MG (zbierku je možné si pozrieť v online katalógu zbierok Moravskej galérie).

Svoje projekty môžete zaregistrovať na tejto adrese.
Práce vystavené v rámci súťažnej prehliadky posúdi medzinárodná výberová porota, ktorá udelí niekoľko ocenení, medzi nimi Grand Prix 28. medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno - Cenu ministra kultúry ČR, Cenu primátora mesta Brna a Cenu Českých centier udeľovanú grafickému dizajnérovi do 35 rokov.

Výsledky súťaže budú verejnosti oznámené na tlačovej konferencii 10. mája 2018 v deň otvorenia BB 2018.

Kurátor: Kreatívna skupina OKOLO