Dánsko otvorilo novú školu pre umelcov a dizajnérov

 

Dánsko otvorilo novú školu pre umelcov a dizajnérov

Newyorský ateliér MOS Architects navrhol priestory pre študentov umenia, architektúry, dizajnu a fotografie. Do už jestvujúceho kampusu dánskej vysokej školy v Krabbesholme zasadili novú hmotu, ktorá citlivo odkazuje na históriu miesta ale i univerzity samotnej.

Dánska univerzita Højskole sa obrátila na ateliér MOS Architects s požiadavkou rozšíriť, prípadne premiestniť, niektoré priestory školy a ponúknuť tak študentom umeleckých odborov samostatný funkčný celok v rámci terajšieho kampusu.
Nový objekt tvorí pôdorysne nepravidelný trojuholník s tým, že jednotlivé hmoty sú skôr úzke a predĺžené. Tento tvar umožnil najvýhodnejšiu orientáciu voči svetovým stranám, tak aby zbytočne nevznikli celodenne tmavé či naopak presvetlené miesta. Výrazné tvaroslovie a zakončenie striech odkazuje na hospodárske stavby a niekdajšie farmy na tomto území. Stavba je prevážne jednoposchodová s pomerne vysokými stropmi. V niektorých úsekoch boli vytvorené menšie medziposchodia pre odpočinok a relaxáciu vyčerpaných študentov.
Usporiadaním hmôt štúdií vzniklo neformálne nádvorie a medzipriestory, ktoré sú pravidelne opticky prepojené s interiérom pomocou veľkých plôch okien. Vzniknuté verandy dopomohli k otvorenosti a prepojeniu s okolitou prírodou a kampusom samotným, ale zároveň poskytujú i priestor pre sociálnu a vizuálnu interakciu študentov.
Študiá sú vybavené stoličkami a stolmi pre bežnú prácu. Okná majú žalúzie, ktorými môžu študenti regulovať množstvo svetla. Mobiliár tiež ponúka rôzne kompozičné varianty a tým spĺňa základné požiadavky jeho užívateľov - študentov. Nebol však nijako špeciálne navrhnutý pre ľahšiu manipuláciu. Naprieč celou dĺžkou jednej hmoty bol ponechaný výhľad, tá teda nie je v interiéri nijako výrazne opticky prerušená.
Konštrukcia bola obložená surovými cementovými panelmi. Zaujímavé je, že tento materiál bol použitý ako obklad obvodových stien tak i striech. Návrh nového objektu mal podľa jeho architektov odkazovať ako na historické univerzitné budovy z 16. storočia, tak i na veľké priemyslové a poľnohospodárske stavby v blízkom okolí. Podľa študentov objekt pôsobí už na prvý pohľad čistým a solídnym dojmom.

Zdroj: http://www.designmagazin.cz/architektura/58147-dansko-otevrelo-novou-skolu-pro-umelce-a-designery.html
Architekti: http://www.mos-office.net/