Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19

 

Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19

V posledných dňoch sme zaznamenali viacero aktivít, ktoré potvrdzujú, že aj v čase tvrdých spoločenských obmedzení dokážu iniciatívne gestá ponúknuť to, čo sme boli zvyknutí poznávať prirodzene zaužívaným spôsobom a čo je pre nás teraz zakázané a neprístupné.
Chýba vám umenie či dizajn? Nemusí! Môžete si ich prehliadať online aj vďaka projektu s názvom Dočasne (ne)dostupné — Umenie v čase COVID-19, ktorý vytvorilo a postupne napĺňa občianske združenie Ultrafialová. Toto združenie vzniklo v roku 2018 a okrem iného sa venuje pro bono odovzdávaniu know-how z rôznych oblastí kultúry a marketingu. Zároveň robí výskum fungovania financovania umeleckej činnosti v jednotlivých podmienkach a hľadá kroky vedúce k zlepšovaniu kultúrneho prostredia v danom regióne. Momentálne sa webové stránky projektu Ultrafialová rozšírili o projekt s cieľom ponúkať slovenské výstavy, ktoré sa aktuálne (ne)dajú vidieť.

Čítajte ďalej na webovej stránke e-designum.