Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

 

Inovácie inak! Pozrite sa na svoje výzvy očami kreatívcov

Termín: 15. júl 2020, 00:00
Miesto: Slovensko

Súčasná situácia núti spoločnosti k inováciám a úsporám. Otvorený a kreatívny prístup môže byť spôsob ako dosiahnuť oboje.
Zapojte sa do projektu a my vás prepojíme na tvorivých ľudí, ktorí vám pomôžu nájsť riešenia „šité na mieru“.

Kreativita sa stáva hnacím motorom inovácií a zasahuje aj do priemyselných oblastí. Projekt COCO4CCI prepája to najlepšie z dvoch svetov - otvorené a inovatívne prístupy kultúrneho a kreatívneho priemyslu v kombinácii so skúsenosťami a technológiami pokrokových výrobných odvetví (AVM – advanced manufacturing*).

AKÉ BENEFITY PRINÁŠA ÚČASŤ NA PROJEKTE?

Zapojte sa a zmeňte výzvu na príležitosť. Dizajnéri, architekti, marketéri, vývojári a ďalší zástupcovia kreatívneho priemyslu prinášajú iný pohľad na výzvy výrobného sektora a vytvárajú most medzi umením, podnikaním a technológiami. Spolupracujte s kreatívnym sektorom pri tvorbe inovatívnych riešení a získajte:

- riešenia „šité na mieru“ vašim potrebám
- prístup k sieti kreatívcov, pokrokových spoločností a spolupracujúcich organizácií možnosť zviditeľniť vašu spoločnosť
- účasť na projekte s cezhraničným presahom
- podporu pri hľadaní finančných nástrojov zameraných na kreatívne spolupráce
- možnosť využiť bezplatné konzultácie a poradenstvo Slovak Business Agency poskytované prostredníctvom Národného podnikateľského centra súvisiace s výzvou (platí pre zapojené malé a stredné podniky)

Viac informácií a registrácia na stránke SBA.