Knižnica dizajnu je až do odvolania zatvorená

 

Knižnica dizajnu je až do odvolania zatvorená

Knižnica dizajnu je až do odvolania zatvorená, výpožičky sú automaticky predĺžené. Vrátenie kníh bude možné až po skončení mimoriadneho stavu.
Nebudeme vymáhať upomienky.

Tešíme sa, až sa opäť uvidíme v knižnici Slovenského centra dizajnu na Jakubovom nám. 12, 3.poschodie

Vaša knihovníčka Dagmar Hudecová +421 918 110 251

Otvorenie knižnice bude oznámené na FB a hromadným e-mailom čitateľom.
Otázky: kniznica@scd.sk