Naše priestory sú do odvolania zatvorené

 

Naše priestory sú do odvolania zatvorené

Vážení návštevníci a návštevníčky, 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a z dôvodu prevencie a ochrany zdravia verejnosti sme sa rozhodli od 07. 01. 2021 do odvolania uzatvoriť výstavu Národnej ceny za dizajn 2020, Galériu dizajnu Satelit a expozíciu 100 rokov dizajnu v podkroví SMD na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Ďalej je uzatvorená knižnica SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave. 

Do odvolania sme zrušili aj akcie s účasťou verejnosti, t.j. komentované prehliadky, workshopy, vernisáže, semináre, atď. Akcie sa budú konať v náhradných termínoch. 

Veríme, že sa čoskoro znovu uvidíme na našich akciách a v expozíciách, o otvorení vás budeme informovať. 

Maroš Schmidt,

poverený riaditeľ Slovenského centra dizajnu