Novou riaditeľkou Slovenského centra dizajnu je Mária Rišková

 

Novou riaditeľkou Slovenského centra dizajnu je Mária Rišková

Novou riaditeľkou Slovenského centra dizajnu sa na základe výsledku výberového konania stala Mária Rišková. Do funkcie ju minister kultúry SR Marek Maďarič vymenoval od 1. januára 2016.

Mária Rišková (1974) pracuje v Slovenskom centre dizajnu od roku 2014, stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu. Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity (1998). Pôsobila ako historička umenia, bola kurátorkou a koordinátorkou medzinárodnej prehliadky Trienále plagátu Trnava, podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia (galéria Buryzone, združenie 13 kubikov). V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a hlavnou koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE, absolvovala výskumný pobyt vo Veľkej Británii a rezidenčné pobyty v Rakúsku (MuseumsQuartier vo Viedni) aj v USA (Galéria Apexart v New Yorku). Prednášala dejiny nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne.

Vo svojej predbežnej koncepcii riadenia a rozvoja Slovenského centra dizajnu Mária Rišková avizuje prepojenie doterajšieho programu organizácie s novými víziami. Slovenské centrum dizajnu má rozvíjať funkciu hlavnej inštitúcie pre výskum všetkých aspektov dizajnu na Slovensku a stať sa jedným z mienkotvorcov v oblasti kreatívneho priemyslu a rovnocenným partnerom veľkým tradičným inštitúciám pre kultúrne dedičstvo. Organizácia s novým vedením sa má stať inovátorom v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva a súčasného dizajnu verejnosti, rešpektovaným partnerom
z oblasti verejného sektora pre súkromný a občiansky sektor a nevyhnutným kontaktným bodom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti dizajnu.
Osobným cieľom novej riaditeľky je prispieť k verejnému povedomiu o dizajne ako odbornej disciplíne nielen z pohľadu výtvarného a estetického, ale aj z hľadiska ekonomického, technologického
a z hľadiska jeho významu ako nástroja na vytváranie kultúrnej identity.

Personálne zmeny v Slovenskom centre dizajnu dopĺňa poverenie Maroša Schmidta vedením Slovenského múzea dizajnu do doby ukončenia výberového konania. Maroš Schmidt pracoval počas prvých dvoch rokov od vzniku múzea ako kurátor zbierky produktového dizajnu a významne prispel
k rozvoju medzinárodnej spolupráce  a k popularizácii dizajnu u slovenskej verejnosti.

V prípade záujmu o sprostredkovanie ďalších informácií, kontaktujte:
Mária Rišková, maria.riskova@scd.sk


http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=608

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa pdf (71,9 kB)