Rôzne 2011

 

Rôzne 2011

Výzva Galérie Artotéka na rok 2012

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Mestská knižnica Bratislava – Úsek hudobnej a umenovednej literatúry ponúkajú v roku 2012 možnosť realizácie komorných výstavných projektov v priestoroch Galérie Artotéka v historickom centre Bratislavy (Kapucínska 1).
V prípade záujmu je potrebné: informovať sa o podmienkach vystavovania v Galérii Artotéka,
vyplniť formulár žiadosti, priložiť obrazové portfólio k výstave, pridať CV kurátora a vystavujúcich a to všetko zaslať poštou, mailom alebo osobne do Galérie Medium.
Uzávierka podávania žiadostí na rok 2012: 8. 11. 2011.
Vybraté projekty budú zverejnené na webových stránkach VŠVU.
Informácie: Silvia Čúzyová, riaditeľka Galérie Medium, Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37, Bratislava, medium@vsvu.sk, tel. 02/5942 8570, 0903 736 473, www.vsvu.sk.

 

Dni majstrov ÚĽUV – Slovensko v Bratislave

2. – 4. 9. 2011
Bratislava – pešia zóna Starého Mesta
Hlavní organizátori: Ministerstvo kultúry SR, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, generálni partneri: Úrad vlády SR, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, MČ Bratislava Staré Mesto, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Viac ako 200 remeselníkov a výrobcov z celého Slovenska (Hviezdoslavovo námestie): kováčstvo, drotárstvo, drevorezba, debnárstvo, výroba zo svoru, dlabanie a štiepanie dreva, výroba liatych a plechových zvoncov, vylievanie dreva kovom, hrnčiarska výroba, výroba čižiem, remenárska výroba, pletenie z prútia, zo slamy a zo šúpolia, vyšívanie, paličkovanie čipiek, tkanie na krosnách, zdobenie kraslíc, maľba na sklo, zdobenie medovníkov, výroba hudobných nástrojov, výroba
pastierskeho riadu, výroba valašiek, výroba črpákov, výroba nožov, výroba klobúkov.
Tvorivé dielne pre deti aj dospelých (Nádvorie Starej radnice): točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie z hliny, plstenie, drotárstvo, výroba z kože, maľba na sklo, drevorezba, zdobenie medovníkov, paličkovanie čipiek, plstenie, vyšívanie, pečenie chlebíka.
Čipkované Slovensko (Primaciálne námestie): Kluby paličkovanej čipky z celého Slovenska.
Detská zóna (Františkánske námestie), Zahraniční Slováci (Námestie sv. Juraja a Námestie sv. Jána Nepomuckého),
Insitní maliari z Kovačice (Srbsko) a výrobcovia z Békešskej Čaby (Maďarsko).
Informácie: www.uluv.sk.xxx

 

Byt 70/80

Mladí dizajnéri z občianskeho združenia KEKS Design/creative lab, ktoré vzniklo v roku 2009 z bývalých absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košociach, pripravujú projekt „Byt 70/80" o bytovej kultúre 70. a 80. rokov, ktorý organizujú spolu so združením PhotoART Centrum a projektom SPOTs. Hľadajú nábytok, zariadenie a bytové doplnky – stoličky, kreslá, lampy, kuchynské lavice, obývačkové zostavy či iné pútavé kúsky charakteristické pre československú produkciu z tohto obdobia, ako aj staré rodinné fotografie zo života v panelákoch. Najzaujímavejšie objekty budú predstavené na výstave, ktorá sa uskutoční v októbri a bude ju sprevádzať originálny katalóg. Neskôr sa smajú stať súčasťou zariadenia budúceho komunitno-kultúrneho centra Výmenník – Štítová z projektu Košice 2013.
Kontakt: 0949 257 450, 0905 346 552, byt7080@gmail.com.