Výzva na predkladanie žiadostí o postgraduálne štúdium na Politecnico di Milano

 

Výzva na predkladanie žiadostí o postgraduálne štúdium na Politecnico di Milano

Miesto: Taliansko

Ste absolventom štúdia v odbore v interiérový dizajn a architektúra?  Ovládate na strednej úrovni taliansky jazyk? Potom máte príležitosť získať ďalšie vedomosti o interiérovej tvorbe priamo v Miláne.
Trinásty ročník kurzu MID (magister v odbore interiérového dizajnu) bude rovnako ako v minulosti postavený na spolupráci medzi POLI.design,  Politecnico Milano a SPD - Scuola Politecnica di Design. Výučbu tu chápu ako syntézu teoretických vedomostí, najnovších výsledkov výskumov, projektovej bázy a odbornej praxe. Dizajnérska prax má za cieľ podporiť schopnosti dizajnéra pracovať s interiérmi v súkromných i verejných priestoroch, od kancelárií až po hotely a zábavné centrá. Výber študentov bude uskutočnený po vyhodnotení životopisu, portfólia alebo individuálneho pohovoru.

Žiadosť o prijatie musí byť zaslané informačnej kancelárii na Scuola Politecnica di Design.
info@masterinterior.com
fax +39 02 21597613

Kurz sa koná od 13. marca 2017 do februára 2018,  na konci výučby sa študenti zúčastnia trojmesačných odborných stáží. Bude sa konať v taliančine, od  zahraničných študentov sa očakáva, že dosiahnu strednú úroveň znalosti jazyka.

Kontakty: Ufficio Coordinamento Formazione
formazione@polidesign.net, (39) 02 2399 7275

Info: http://www.masterinterior.com/eng1.html