Zomrel Jan Rajlich, zakladateľ Bienále Brno

 

Zomrel Jan Rajlich, zakladateľ Bienále Brno

Miesto: Česko

Zakladateľ Bienále Brno, priekopník grafického dizajnu a vizuálnych komunikácií Jan Rajlich, zomrel v Brne v nedeľu 27. novembra vo veku 96 rokov.
Narodil sa 10. apríla 1920 v dedinke Dírná. Vyštudoval gymnázium v Jindřichovom Hradci (1930 – 1939) a Baťovu Školu umenia v Zlíne (1939 –1944).
Jan Rajlich sa preslávil vo svete ako iniciátor a dlhoročný predseda Medzinárodného bienále grafického dizajnu v Brne (1963 – 1992). Za svoje organizačné, odborné, umelecké a publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie dostal viac ako štyridsať medzinárodných ocenení. Niekoľkokrát bol napríklad vyznamenaný Medzinárodnou organizáciou grafikov ICOGRADA (1972, 1983, 1985, 2002). V roku 1995 dostal Cenu mesta Brna nielen za svoj prínos ku kultúrnemu rozvoju mesta, ale aj pre výsledky svojej vlastnej umeleckej tvorby, ktorou zasahoval do väčšiny oblastí dizajnu vizuálnych komunikácií. Od šesťdesiatych rokov patril k priekopníkom teórie i praxe v odbore vizuálneho štýlu a firemnej identity rady podnikov, výstav, kultúrnych a propagačných akcií a informačných systémov. Navrhoval plagáty, graficky upravoval knihy a katalógy. Podieľal sa na monumentálnych umeleckých realizáciách do architektúry, spolupracoval s BVV na výstavnej tvorbe, vypracoval ich jednotný vizuálny štýl.

V rámci Bienále Brno 1968 sa zasadil o prvú medzinárodnú výstavu venovanú výstavnej tvorbe a sympózium, reflektujúce úspechy československého výstavníctva na svetových výstavách v Bruseli 58 a Montreale 67.

Ako pedagóg pôsobil na  ŠUR v Brne (1964 – 1967). Od roku 1967 sa zúčastnil príprav založenia (vrátane návrhu programu) prvej vysokej výtvarnej školy v Brne, ktorá nakoniec nebola za normalizácie otvorená. V rokoch 1983 – 1988 prednášal grafický dizajn a aplikovanú semiotiku v postgraduálnych kurzoch VŠT Košice a VUT Brno a 1992 – 1993 stál pri zrode FaVU VUT, na ktorej pôsobil ako prvý vedúci ateliéru vizuálnych komunikácií.

Napísal množstvo článkov do domácich a zahraničných odborných periodík, bol dlhoročným externým editorom japonského časopisu IDEA. Svoje spomienky na vojnové roky v Škole umenia v Zlíne zhrnul do knihy Přistřižená křídla (2005) a kultúrny život v Brne do knihy Brno - černá bílá (2015).

Zaslúžil sa o pevné ukotvenie Brna na medzinárodnej mape grafického dizajnu. Zahraniční hostia Bienále Brno si budú navždy pripomínať neopakovateľnú a priateľskú atmosféru, ktorú svojím pôsobením a neohrozeným rozvíjaním kultúrnych a umeleckých aktivít vytváral, podporoval a bránil do posledného dychu za všetkých nie vždy mu priaznivo naklonených podmienok.

Foto: archív Moravskej galérie v Brne

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/tiskovy-servis/2016/nekrolog-jana-rajlicha.aspx