Zrušenie verejných akcií a zatvorenie priestorov SCD

 

Zrušenie verejných akcií a zatvorenie priestorov SCD

Vážené návštevníčky a návštevníci, milé čitateľky a čitatelia,

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a z dôvodu prevencie a ochrany zdravia verejnosti sme sa rozhodli od 10. 3. 2020 do odvolania uzatvoriť Galériu dizajnu Satelit a expozíciu 100 rokov dizajnu v podkroví SMD na Kollárovom námestí 10 v Bratislave. Ďalej uzatvoríme aj knižnicu SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.
Nový termín konania výstavy Fórum dizajnu na Veľtrhu nábytku a bývania v Nitre oznámime včas, bude závisieť od náhradného termínu veľtrhu.
Do odvolania sme zrušili aj akcie s účasťou verejnosti, t.j. komentované prehliadky, workshopy, vernisáže, semináre, atď. Akcie sa budú konať v náhradných termínoch.

Veríme, že sa čoskoro znovu uvidíme na našich akciách a v expozíciách, o otvorení vás budeme informovať.
Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu