Severin Filek - člen poroty NCD 2016

Mag. Severin Filek  -  člen poroty NCD 2016

teoretik dizajnu, pedagóg
Rakúsko
Študoval na univerzitách vo Viedni a Južnej Afrike. Titul Master of Arts získal v roku 1984 na University of Illinois, USA. Pokračoval štúdiami a stážami v Knižnici v Wolfenbüttel (Nemecko), na Cheng-chi University (Taiwan) či na seminári Salzburg Global Seminar, ktorý je zameraný na vedenie neziskových organizácii a kreatívnej ekonomiky.
Od roku 1992 pôsobí vo funkcii riaditeľa Design Austria, rakúskej štátnej organizácie pre profesionálnych dizajnérov. V rokoch 1998 - 2000 bol prezidentom BEDA, združenia európskych dizajnových asociácii, s úlohou zabezpečiť trvalý kontakt členov BEDA s orgánmi Európskej únie za účelom presadzovania dizajnu v európskom hospodárstve. Dodnes je členom predstavenstva BEDA a zástupcom Rakúska. Je autorom prvého European Design Report, ktorý bol prezentovaný Manuelovi Barrosovi v roku 2007.
Je spoluzakladateľom designforum - platformy pre podporu rakúskeho dizajnu a spolupráce s priemyslom. Je autorom mnohých odborných článkov v knihách a časopisoch, prednáša v Rakúsku i zahraničí. V roku 2014 bol prezidentom Rakúska vyznamenaný za zásluhy a bol menovaný profesorom.