Škola vývoja hier Skill Drill

Začína sa Škola vývoja hier Skill Drill

Začína sa Škola vývoja hier Skill Drill

Miesto: Bratislava, Slovensko


24.10.2016

V spolupráci organizátorov z viacerých sektorov vzniká projekt,  ktorého cieľom je vytvoriť prototyp vzdelávania v oblasti vývoja digitálnych hier. Beta verzia školy vývoja hier pod názvom Skill Drill reaguje na aktuálnu situáciu, ktorej čelí herný priemysel na Slovensku, a to nedostatok kvalifikovaných odborníkov na rôzne špecializované funkcie potrebné pri tvorbe a vývoji hier. Hlavní organizátori projektu Edufactory by Pixel Federation a Slovenské centrum dizajnu v týchto dňoch vyhlasujú prihlasovanie na prvý zo série workshopov Skill Drill. Škola vývoja hier SKILL DRILL má ambíciu stať sa prototypom a testovacím projektom pre budúce systematické vzdelávanie mladých talentovaných ľudí v oblasti tvorby a vývoja hier. V prvom testovacom ročníku 2016/2017 budú odborní lektori viesť sériu ôsmich workshopov, ktoré obsahovo pokrývajú teoretické vedomosti potrebné pre začiatočníkov vo vývoji hier a praktické zručnosti, ktoré si účastníci vytvoria alebo zdokonalia počas workshopu. Celodenné workshopy sa budú konať raz za mesiac, séria začína v novembri 2016 a končí v júni 2017. Škola bude ukončená štvortýždňovou letnou školou tvorby hier, ktorá bude počas celého júla 2017 príležitosťou pre intenzívnu prácu s účastníkmi.

Workshop 01 - Umenie herného dizajnu (13.11.2016)
Workshop 02 - balansovanie príbehu a užívatelskej skúsenosti (UX) (11.12.2016)
Workshop 03 – Concept Art (15.1.2017)
Workshop 04 – 2D – práca s Photoshopom (12.2.2017)
Workshop 05 – 3D – práca s 3D Max (12.3.2017)
Workshop 06 – práca s Unreal Engine (16.4.2017)
Workshop 07 – práca s Unity Engine (14.5.2017)
Workshop 08 – pokročilé výtvarné nástroje v tvorbe hier (10-11.6.2017)
Letná škola tvorby hier

Workshopy dopĺňajú prednášky pre účastníkov na témy, ktorým zatiaľ nie sú venované špecializované workshopy. Pre verejnosť budú určené prednášky venované problematike herného priemyslu a významu hernej kultúry.

Za projektom stoja organizátori a odborníci z rôznych sektorov, iniciátorkou a hlavnou koordinátorkou projektu je Lucia Šicková, ktorá vedie Edufactory, vzdelávaciu zložku známej firmy Pixel Federation a v úlohe odbornej garantky je Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, príspevkovej organizácie MK SR. V tíme, ktorý projekt organizuje a konzultuje sú odborníci z novozaloženej Asociácie slovenských herných developerov (Marián Ferko) aj zástupcovia akademických inštitúcií, spolupracujúcich vysokých a stredných škôl.

Organizátori:
Edufactory by Pixel Federation
Slovenské centrum dizajnu

Odborná spolupráca:
Asociácia slovenských herných developerov

Spolupracujúce vzdelávacie inštitúcie:
Vysoké školy
Univerzita Cyrila a Metoda (Fakulta masmediálnej komunikácie), Trnava
Fakulta manažmentu UK, Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Vysoká škola múzických umení (Filmová a televízna fakulta), Bratislava
Technická univerzita, Košice
Stredné školy
Škola úžitkového výtvarníctva, Košice
Škola úžitkového výtvarníctva, Trenčín

Mediálni partneri:
Sector
Aj ty v IT
designum

Kontakt:
Paula Setnická, 0908 186 325, psetnicka@pixelfederation.com

Súbory na stiahnutie
súbor PDF Tlačová správa 20.10.2016 pdf (138,6 kB)