Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2017

Porota NCD 2017

Porota NCD 2017

 

Adam Štěch - člen poroty NCD 2017 Agnieszka Jacobson-Cielecka - členka poroty NCD 2017 Lilli Hollein - členka poroty NCD 2017
Adam Štěch
teoretik dizajnu, novinár, kurátor
Česká republika
Agnieszka Jacobson-Cielecka
kurátorka dizajnu a kritička
Poľsko
Lilli Hollein
organizátorka, kurátorka
Rakúsko
     
Marián Lukáč - člen poroty NCD 2017 Michal Kačmár - člen poroty NCD 2017 Olo Křížová - členka poroty NCD 2017
Majo Lukáč
dizajnér
Slovensko
Michal Kačmár
dizajnér
Slovensko
Olo Křížová
organizátorka, konzultantka
Česká republika
       
Sebastian Hackenschmidt - člen poroty NCD 2017      
Sebastian Hackenschmidt
kurátor nábytku
Rakúsko