Sonia de Puineuf - člen poroty NCD 2016

Sonia de Puineuf - člen poroty NCD 2016

grafický dizajn, teória
Francúzsko
Vyštudovala dejiny umenia na parížskej Sorbonne. Jej doktorát venovaný medzivojnovej avantgarde v Strednej Európe jej umožnil zoznámiť sa s oblasťou grafického dizajnu. Dnes žije a pracuje v Breste vo Francúzsku. Pravidelne publikuje články z oblasti dejín grafického dizajnu, zúčastňuje sa mnohých medzinárodných konferencií a aktívne spolupracuje na výstavách vo Francúzsku aj v medzinárodnom kontexte.