Samo Čarnoký: Súčasná tvorba písma na Slovensku a Inka

Samo Čarnoký: Súčasná tvorba písma na Slovensku a Inka

Trvanie: 23. jún 2016
Miesto: Podkrovie Slovenského múzea dizajnu, Kollárovo námestie 10, Bratislava, Slovensko

Príbeh o tom, ako sa darí dizajnu písmu na Slovensku a o láske k typografickej múze.
Prezentácia Sama Čarnokého o výsledkoch jeho štúdia - prezentácia je sprievodnou akciou výstavy Národná cena za komunikačný dizajn 2016, ktorá sa koná do 10. júla 2016 vo výstavných priestoroch SCD v Hurbanových kasárňach, Kollárovo námestie 10, Bratislava.

Samo za svoju dizertačnú prácu získal národnú cenu za dizajn v kategórii študentský komunikačný dizajn.
Vyjadrenie poroty NCD 2016:
Dielo výrazne presahuje bežne očakávané hranice dizertačnej práce. Porota ocenila výnimočný, vyspelý a profesionálny prístup v oblasti výskumu a vlastnej tvorby.
Prínosom je  detailné  zmapovanie slovenskej písmovej tvorby od 90. rokov až do súčasnosti. Jednotlivé písma sú porovnávané a  charakterizované. 
Takto spracovaná odborná problematika by v prípade knižného vydania mohla slúžiť ako didaktická príručka pre študentov a preto  bolo by vhodné, aby sa dostala na slovenský knižný trh.

Viac o NCD https://www.scd.sk/?ncd&clanok=narodna-cena-za-komunikacny-dizajn-2016-vysledky
článok v časopise DESIGNUM 2/2016

Prezentácia Samo Čarnoký: Súčasná tvorba písma na Slovensku a Inka
Termín: 23. 6. 2016 o 18.00
Miesto konania: Podkrovie Slovenského múzea dizajnu, Kollárovo námestie 10, Bratislava
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu

FB event: https://www.facebook.com/events/273579526313665/