Štátny štatistický zber

Oznam Slovenského centra dizajnu k štátnemu štatistickému zisťovaniu – dizajn a multimédiá

Oznam Slovenského centra dizajnu k štátnemu štatistickému zisťovaniu – dizajn a multimédiá

Slovenské centrum dizajnu bolo poverené byť kontaktným bodom pre štatistického zisťovania v oblasti kultúry pre dva výkazy: Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách a Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach.

Vo februári 2020 sa začnú rozosielať urgencie na vyplnenie výkazov. Vzhľadom na množstvo spravodajských jednotiek vás žiadame o ústretovosť a trpezlivosť pri vybavovaní vašich otázok a požiadaviek.

Odpovede na vaše otázky, prosím, hľadajte najskôr na našom webe alebo posielajte svoje otázky na statistika@scd.sk.

Ak ste dostali URGENCIU, no nedostali ste pôvodný mejl, je pravdepodobné, že pôvodná výzva skončila v spame. Urobte, prosím, nasledovné:

1. V prípade, že pôsobíte v danej oblasti a v roku 2019 ste činnosť v tejto oblasti vykonávali, vyplňte celý výkaz.
2. V prípade, že v danej oblasti pôsobíte, ale v roku 2019 ste činnosť v tejto oblasti nevykonávali, uveďte v bode 6 na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ „nevykonával v sledovanom roku“.
3. V prípade, že nepôsobíte v danej oblasti, vyplňte, prosím, vo výkaze na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ len prvé 3 body. V bode 3 uveďte „nepôsobí v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností“ a stlačte tlačidlo „pokračuj“. Na nasledujúcej strane stlačte tlačidlo „uložiť“. Zo zoznamu spravodajských jednotiek štatistického zisťovania o špecializovaných dizajnérskych činnostiach budete vyradení.

Prosím, dodržte konzultačné hodiny pre kontakt s verejnosťou: Pondelok – piatok v čase od 9.30 – 12.30. 
Kontakt: 0915 697 581, statistika@scd.sk.

Ďakujeme za pochopenie,
Mária Rišková
riaditeľka Slovenského centra dizajnu