Štipendiá, vzdelávanie, prednášky

 

Štipendiá, vzdelávanie 2011

Štipendiá, vzdelávanie 2011

Štipendium Radislava Matuštíka 2012 Galéria mesta Bratislavy vyhlasuje 9. ročník kurátorského projektu Štipendium Radislava Matuštíka určeného študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov VŠ, absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia a doktorandom v dennej forme. Cieľom projektu je podpora mladých kurátorov, získanie kurátorskej praxe v... Viac