Štipendiá, vzdelávanie, prednášky

 

Rezidenčné pobyty Artist in Residence 2014

Rezidenčné pobyty Artist in Residence 2014

Uzávierka prihlášok: 31. 10. 2013. Tranzit je sieť piatich nezávislých neziskových organizácií v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od roku 2001 tranzit rozvíja umelecké a kultúrne aktivity s cieľom podporiť kritický prístup a permanentný dialektický vzťah lokálnej a globálnej kultúry. Program Artist in Residence v quartier... Viac

Kurz Fundraising v kultúre

Kurz Fundraising v kultúre

Uzávierka registrácie: 17. 5. 2013. Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre všetkých záujemcov z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia. Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, okrajovo sa... Viac