Štipendiá, vzdelávanie, prednášky

 

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

Čo viedlo k tomu, že v prvých desaťročiach 20. storočia prebehla v typografii revolúcia, ktorej vplyv vidíme až dodnes? Prečo je manifest elementárnej typografie od Jana Tschicholda z roku 1925 taký dôležitý? Aký mal vplyv na Slovensko, konkrétne na grafické oddelenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave?  O vývine modernej typografie v... Viac

Informačný seminár pre dizajnérov

Informačný seminár pre dizajnérov

Slovenské centrum dizajnu organizuje Informačný seminár pre dizajnérov, dizajnérske firmy, kreatívne združenia a študentov, kde sa dozvedia informácie o činnosti SCD, legislatíve, štatistike, NCD 2020 a o zdrojoch financovania. Kedy: 5. 3. 2020 - Bratislava, Hurbanove kasárne 9. 3. 2020 - Košice, Univerzitná knižnica TUKE 10. 3. 2020 - Zvolen, Slovenská... Viac

Ochranná známka, dizajn (webinár)

Ochranná známka, dizajn (webinár)

Plánovaná aktivita bude realizovaná online, pre účasť na aktivite je potrebná registrácia. Názov: Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby - Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť -- Zapísaný... Viac