Informačný seminár pre dizajnérov

 

Informačný seminár pre dizajnérov

Trvanie: 5. marec 2020 - 10. marec 2020
Miesto: Bratislava, Košice, Zvolen, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu organizuje Informačný seminár pre dizajnérov, dizajnérske firmy, kreatívne združenia a študentov, kde sa dozvedia informácie o činnosti SCD, legislatíve, štatistike, NCD 2020 a o zdrojoch financovania.

Kedy:

5. 3. 2020 - Bratislava, Hurbanove kasárne
9. 3. 2020 - Košice, Univerzitná knižnica TUKE
10. 3. 2020 - Zvolen, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU

Účastníci sú vítaní, všetci podľa krajov, Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky ,Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj.
Rozhodnite sa pre termín a mesto, ktoré Vám najviac vyhovuje.

Program:

BRATISLAVA
5.3.2020 Slovenské centrum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 2. poschodie

9.15 - 9.45 Registrácia
9.45 - 10.00 Privítanie a úvodné slová / Mária Rišková, riaditeľka SCD
10.00 - 11.00 Slovenské centrum dizajnu / jeho služby v kocke
Štatistické zisťovanie za rok 2019
Národná cena za komunikačný dizajn 2020 - prihláška
Slovenské múzeum dizajnu
Čo nového v SCD - INOLAB, web, Designum, e-designum
11.00 - 11.30 Prestávka
11.30 - 12.00 Dizajny ako duševné vlastníctvo - význam, ochrana a ich vyhľadávanie v databázach CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií / Ľubomír Kucka
12.00 - 12.30 Fond na podporu umenia a dizajn / Soňa Kánovicsová
12.30 Diskusia, individuálne poradenstvo

KOŠICE
9.3.2020 Univerzitná knižnica TUKE, Boženy Němcovej 7

9.15 - 9.45 Registrácia
9.45 - 10.00 Privítanie a úvodné slová / Ján Kanócz, dekan / Ondrej Látka, riaditeľ UK 10.00 - 11.00 Slovenské centrum dizajnu / jeho služby v kocke
Štatistické zisťovanie za rok 2019
Národná cena za komunikačný dizajn 2020 - prihláška
Slovenské múzeum dizajnu
Čo nového v SCD - INOLAB, web, Designum, e-designum
11.00 - 11.30 Prestávka
11.30 - 12.00 Dizajny ako duševné vlastníctvo - význam, ochrana a ich vyhľadávanie v databázach
CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií / Mária Pospíšilová
12.00 - 12.30 Finančné zdroje pre dizajn a kreatívny priemysel
12.30 Diskusia, individuálne poradenstvo

ZVOLEN
10.3.2020 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica TU, T.G.Masaryka 20, multimediálna študovňa

9.15 - 9.45 Registrácia
9.45 - 10.00 Privítanie a úvodné slová / René Baďura, Katedra dizajnu nábytku a interiéru
10.00 - 11.00 Slovenské centrum dizajnu / jeho služby v kocke
Štatistické zisťovanie za rok 2019
Národná cena za komunikačný dizajn 2020 - prihláška
Slovenské múzeum dizajnu
Čo nového v SCD - INOLAB, web, Designum, e-designum
11.00 - 11.30 Prestávka
11.30 - 12.00 Dizajny ako duševné vlastníctvo - význam, ochrana a ich vyhľadávanie v databázach
CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií / Mária Pospíšilová
12.00 - 12.30 Fond na podporu umenia a dizajn / Soňa Kánovicsová
12.30 Diskusia, individuálne poradenstvo

Vstup je bezplatný. Prihlásiť sa môžete mailom na: statistika@scd.sk