Letná univerzita umení Berlín 2016

 

Letná univerzita umení Berlín 2016

Trvanie: 6. jún 2016 - 7. október 2016
Miesto: Universität der Künste, Berlín, Nemecko

Goetheho inštitút v Bratislave v spolupráci s Univerzitou umení v Berlíne sa stali partnermi Národnej ceny za dizajn 2016. Víťazovi Národnej ceny za komunikačný dizajn 2016 ponúkajú účasť na workshope 'Stratégie smerujúce k uvedomelej inovácii’ ktorý sa bude konať počas renomovanej medzinárodnej Letnej univerzity umení Berlín 2016. Informácie o tomto workshope nájdete nižšie.

Letná univerzita umení Berlín  2016 ponúka všetkým umelcom, dizajnérom a kreatívcom prvotriedne workshopy vo všetkých umeleckých disciplínach - hudba, dizajn, múzické umenia a výtvarné umenie. Najsúčasnejšie umelecké disciplíny a rozpravy o nich budú účastníkom prezentované medzinárodnými tímami lektorov v experimentálnych, ale rovnako i v tradičných, klasických formátoch, formou tzv. “master classes”. Účastníci získajú i možnosť zlepšiť si vedomosti v oblastiach ‘Self-marketing’, ‘Arts Management’ a ‘Creative Entrepreneurship’, a získať tak vynikajúci nástroj ako svoje vízie pretaviť do reality a rozvinúť svoj podnikateľský koncept.
Na Letnej univerzite umení stretnete umelcov a kreatívcov z 55 rozličných krajín sveta. Nechajte sa inšpirovať jedinečnou atmosférou a nahliadnite do metropoly kreativity a jednej z najväčších akadémií umení v Európe.

Letná univerzita umení Berlín 2016
Termín konania: 06.06. 2016 — 07. 10.2016
Miesto konania: Universität der Künste Berlin
Info o workshopoch: http://www.summer-university.udk-berlin.de/workshops/summer-university-2016/
FB event: https://www.facebook.com/UDKsummercourses
Flyer: http://summer-university.udk-berlin.de/fileadmin/user_upload/bsua_flyer/SummerUniversityProgramm2016_Web.pdf


 

Workshop Stratégie smerujúce k uvedomelým inováciám

Termín workshopu: 15.06.2016 – 17.06.2016
Miesto konania: Universität der Künste Berlin - https://www.udk-berlin.de/en/university/
Uzávierka prihlášok: 11.05.2016
Poplatok: 490 EUR
Prihlasovenie: http://summer-university.udk-berlin.de/?id=54
Info: http://summer-university.udk-berlin.de/?id=209

Tento workshop vám poskytne prehľad o najrôznejších formách inovácií zameraných na uvedomelé zmýšľanie firiem. Veľa sa dozviete sa príkladov hnutí, akými sú napríklad B-korporácie, ktoré dávajúc odpovede na environmentálne a sociálne otázky, naďalej zostávajú ziskovými spoločnosťami. Získate spätnú väzbu na vaše projekty od expertov z oblasti priemyslu.

Ako sa stať úspešným inovátorom?
Počas nášho trojdňového workshopu sa zoznámite s množstvom kreatívnych metodológií aými sú napríklad Service Design, Design Thinking, Business Model Generation a Value Proposition Design. Naviac preskúmate aj situáciu na súčasnom trhu. Dnes sú požiadavky na spoločnosti v neustálom pohybe. Stále viac a viac ľudí uprednostňuje jednu spoločnosť pred druhou v závislosti na jej ‘správaní sa’. Počas workshopu získate šancu pracovať na konkrétnom návrhu koncepcie služieb, či produktov. Neskôr vám prizvaní experti z oblasti priemyslu poskytnú cennú spätnú väzbu.

 Susa Schmid
Susa Schmid je tzv. strategickou dizajnérkou. Študovala vizuálnu komunikáciu, Digital Media Design, a Creative Thinking v Berlíne, Viedni a Singapure. Je konzultatntkou viacerých spoločností pre oblasti dizajnu užívateľského komfortu a inovácií. Počas svojej kariéry pracovala pre MetaDessign v Berlíne, pre Volkswagenstiftung v oblasti výstavného dizajnu, pre Bacardi/Martini v Berlíne, Viedni a Londýne a v súčasnosti pracuje na rozbehu online start-up-ovej platformy v Singapure. Minulý rok počas Summer University Berlin viedla workshop na rozvoj Strategickej Kreativity.

Valeria Ossio 
Valeria Ossio je dizajnérka pracujúca pre Mandalah - http://www.mandalah.com/, globálnu konzultačnú spoločnosť pre Consciuos Innovations. Vyštudovala vizuálnu komunikáciu na Univezite umení v Berlíne a dizajn soužieb na Univerzite Dundee v Škótsku. Jej vášeň pre riešenie veľkých problémov ju zaviedla do Škótska, kde pracovala v sektore vzdelávania, kde získala možnosť zamestnať sa hneď, ako absolventka. Neskôr, keď pracovala pre Volswagen na mnohých medzinárodných projektoch pre Volkswagen Group získala cenné vedomosti o ‘cestách zákazníkov’.

 

Ďalšie vzdelávacie projekty Letnej univerzity umení Berlín 2016:

Workshop: Tvorivé dielne s Valérie Favre a Robertom Lucanderom

Termín workshopu: 19.07.2016 – 21.07.2016
Čas konania: 10.00 hod. – 17.00 hod.
Miesto konania: Univerzita umení, Berlín, Nemecko
Uzávierka prihlášok: 30.04.2016
Poplatok: 385 EUR
Info: http://www.summer-university.udk-berlin.de/?id=166

Pod vedením dvoch významných výtvarníkov, pedagógov Univerzity umení v Berlíne, majú účastníci tejto tvorivej dielne možnosť zahĺbiť sa do oblasti súčasnej maľby a takisto i možnosť diskutovať o vlastnej práci s Valérie Favre a Robertom Lucanderom a získať tak nové inšpirácie a tiež cennú spätnú väzbu. Súčasťou tvorivej dielne budú aj návštevy niekoľkých múzeí a návšteva ateliérov Favre a Lucandera na Univerzite umení v rámci prípravy celouinverzitného dňa otvorených dverí, kde budú mať možnosť nahliadnuť do spôsobu výučby oboch výtvarníkov.

Spolu so zaslaním prihlášky musia účastníci tvorivej dielne splniť i ďalšiu podmienku, ktorej uzávierka je takisto 30. apríla 2016.
Zadane úlohy: Na formáte A4 vyjadrite - výtvarnou technikou, ktorá je vám najbližšia (maľba, koláž, a.p.) - niečo, čo vo svojom najbližšom okolí zažívate každodenne. Rovnako môžete použiť i digitálne médiá, ako fotky, či videá, je však dôležité, aby bol pri ich prehliadaní zachovaný témou zadaný rozmer A4. Všetky digitálne prácie a kópie zašlite na adresu: summer-courses[at]udk-berlin.de. Zvyšné, nedigitalizované práce pošlite na adresu: Universität der Künste Berlin, ISSCE, Einsteinufer 43 – 53, 10587 Berlin GERMANY.

Robert Lucanders
Robert Lucanders jeho práce sa pohybujú na hranici poznateľného a mysteriózneho. Vo svojej figuratívnej maľbe využíva prvky pop-kultúry a kombinuje ich do dynamických kompozícií, čím svoje diela necháva otvorené množstvu interpretácií. Jeho práce pripomínajú atmosféru pop-artu, no zároveň zostávajú veľmi subjektívnymi a nachádzame v nich i inú, hlbšiu extra vrstvu sociálneho uvedomenia. Najčastejšou technikou Lucanderových prác je maľba priemyselnými farbami na drevo. Touto technikou dosahuje kontrast, ktorý sa odohráva medzi ovládaným a nekontrolovaným a medzi prírodou a kultúrou. Jeho obrazy sa stávajú jedinečnými útvarmi na pomedzí organického a priemyselného v silnom estetickom vizuálnom zážitku.
Robert Lucander sa narodil in Helsinkách v roku 1962. Dnes tvorí a žije v Berlíne. V roku 1995 ukončill štúdiá na Hochschule der Künste v Berlíne. Zúčastnil sa mnohých výstav v Európe, Ázii a Amerike. Je profesorom na Univerzite umení v Berlíne a vyučuje i na viedenskej Akademie der Bildende Art a fínskej Akadémii umení.

Valérie Favre
Valérie Favre je od roku 2006 profesorkou maľby na Univerzite umení v Berlíne.
Výber jej samostatných výstav:
2015/2016 — Museum Strasbourg, Strasbourg, France
2013 — Galerie Peter Kilchmann, Zürich, Switzerland
2013 — Selbstmord / Suicide, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin, Germany
2012 — “Fragments”, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, France
2011 — “Art Kabinett”, Art Basel Miami Beach, Miami, Florida, USA
2011 — “The art of watching birds”, Galerie Barbara Thumm, Berlin, Germany
2010 — “y’ a un truc qui masque l’horizon”, Galerie Jocelyn Wolff, Paris, France
2009 — “Looking at stories”, Alon Segev Gallery, Tel Aviv, Israel “Visions”, Kunstmuseum Luzern, Switzerland “Visions”, Carré d’Art – Musée d’Art Contemporain de Nimes, FranceRezidenčný pobyt Pisateľský Ashram - rozvoj kláštorného písania

Termín rezidencie: 05.09.2016 – 11.09.2016
Miesto konania: Neu Schönau
Uzávierka prihlášok: 30.04.2016
Poplatok: 890 EUR
Info: http://www.summer-university.udk-berlin.de/?id=167

Počas rezidenčného pobytu 'Pisateľský Ashram' naplno využijeme metódu kláštorného životného štýlu pre dosiahnutie čo najvyššej produktivity písania. Naše špeciálne pracovné prostredie vám umožní prehĺbiť procesy písania, zlepšiť sebadisciplínu, posilniť vaše pisateľské schopnosti, písať extenzívne a posunúť vás tak vpred. Ide len o písanie.
Je paradoxné, že práve na univerzitách čoraz viac mizne priestor a čas na koncentráciu a sústredené uvažovanie.
Preto sa Ingrid Scherübl a Katja Günther rozhodli vytvoriť projekt 'Pisateľský Ashram' - kláštorná simulácia pre akademikov - a umiestnili ho do pokojného prostredia mimo Berlín.

Čo je 'Pisateľský Ashram'?
Ashram (sanskrit) je hinduistickou verziou kláštora a v doslovnom preklade znamená „miesto úsilia”. 'Pisateľský Ashram' je duchovným cvičením určeným pre profesionálnych spisovateľov a akademikov a posunie vami písané projekty vpred práve využitím metódy kláštorného života. Účastníci vďaka dodržiavaniu striktnej dennej rutiny zažijú dokonalú koncentráciu a oddajú sa práci bez rozptyľovania internetom či domácimi prácami. Namiesto toho zažijú meditáciu, rôzne telesné cvičenia v prírode a inšpiratívne príležitosti ako sa zahĺbiť do písania.
Každý účastník sa môže zúčastniť workshopov pod dohľadom tréneriek písania Katje a Ingrid a pre každého účastníka je zabezpečená jedna individuálna hodina osobného koučingu.

ilustračný obrázok
„Pokiaľ ide o písanie neexistujú žiadne tajomstvá. Najlepšou radou je všeobecné: Vytvorte si každodennú rutinu v písaní, pestujte rovnováhu medzi fyzickým a mentálnym a zbavte sa internetu. Sústreďte sa, fantazírujte a podnecujte! Stačí spoznať, čo by mohlo fungovať, ak to skutočne uplatníte. Ale ako to celé dosiahnuť? Zmena správania zvyčajne vyžaduje veľa úsilia a ešte viac opakovania. v ‘Pisateľskom ashrame’ budete trénovať ako sa stať produktívnym prostredníctvom ritualizovaného denného rozvrhu. Táto skúsenosť vám pomôže nielen posunúť vami písaný projekt vpred, ale i zotrvať v režime efektívnych zmien i vo vašom každodennom živote.
Ingrid Scherübl

“Nájsť skutočnú koncentráciu je dnes viac, ako ťažké. Vytvorením priestoru, štruktúry, komunity a osobným koučingom objavíme maximum vášho potenciálu.”
Katja Günther

 

Seminár Self-Marketing na medzinárodnej umeleckej scéne

Termín seminára: 01.08.2016 – 03.08.2016
Čas konania: 10.00 hod. – 17.00 hod.
Miesto konania: Univerzita umení, Berlín, Nemecko
Uzávierka prihlášok: 29.06.2016
Poplatok: 370 EUR
Info: http://www.summer-university.udk-berlin.de/?id=182

Self-marketing znamená dokonale poznať svoju tvorbu a jasne ju komunikovať. Vedieť zdôrazniť čo ju robí unikátnou a prečo ju kúpiť. Účastníci tohto workshopu sa budú zaoberať kladmi a zápormi formálneho predaja a takisto i neformálnej siete odbytísk, hovorení o cene diela a vyjednávaní, a rovnako i o rozličných spôsoboch komunikačných štýlov v rozličných kultúrnych prostrediach.
Ako prezentovať seba a svoju prácu, bez toho, aby ste zneli samoľúbo, domýšľavo či neisto? Akú úlohu zohrávajú rozličné komunikačné štýly a hodnoty ak je galeristom, zberateľom, či kurátorom s ktorým hovoríte je človek z iného kultúrneho prostredia? O čom je vaša tvorba a čo je na nej jedinečné? Prečo by ju mali ľudia chcieť vidieť, kupovať, či prezentovať iným? A prečo by vám za ňu mali zaplatiť toľko, koľko si predstavujete?
Self-marketing je v podstate o dokonalom poznaní svojej práce a vhodnej forme jej komunikova-nia. Väčšina výtvarníkov preferuje, aby za nich hovorilo dielo samotné, no existujú situácie, kedy o diele musíte hovoriť aj sami výtvarníci.
Na tomto seminári budeme pracovať na osvojení si schopností jasne vyjadriť svoje posolstvo, vyjednávať a využívať medzikulturálne komunikačné zručnosti.

Obsah seminára:

 • Čo je na vašej tvorbe jedinečné a prečo ju kupovať?
 • Výhody a úskalia self-marketingu
 • Pre a proti neformálnych sietí predaja
 • Nástrahy a najlepšie príklady vyjednávania ceny diela
 • Cena nášho diela: kedy a ako hovoriť o peniazoch
 • Rozličné kultúrne a komunikačné štýly

Metódy:
Seminár — dvojsmerná komunikácia — popretkávaný menšími prednáškami a individuálnymi cvičeniami.

Účastníci:
Výtvarníci, ktorí majú záujem o dianie na medzinárodnom trhu s umením a nechcú pasívne vyčkávať na perfektného agenta či galeristu.

Ida Storm Jansen
Ida Storm Jansen, vyrástla v Dánsku, Švajčiarsku a Japonsku, študovala a vyučovala komunikáciu v USA, Dánsku a Nemecku. Do Berlína pricestovala v roku 2000. Pracovala ako freelancer pre kultúrne inštitúcie, strávila 5 rokov v reklamnej agentúre a tiež ako marketing manažér pre mnohé medzinárodné spoločnosti. V roku 2009 sa rozhodla založiť si vlastnú spoločnosť zaoberajúcu sa komunikáciou orientovanou na trh pre kreatívne odvetvia. Rovnako sa venuje i vzdelávaniu v medzikulturálnej komunikácii a self-marketingu na univerzitách, stredných školách a kultúrnych inštitúciách v Berlíne.
http://www.stormjansen.com/

 

Workshop Umenie a peniaze. Návrhy a prax fundraisingu pre umelcov a inštitúcie

Termín workshopu: 31.08.2016 – 02.09.2016
Čas konania: 10.00 hod. – 17.00 hod.
Miesto konania: Univerzita umení, Berlín, Nemecko
Uzávierka prihlášok: 27.07.2016
Poplatok: 490 EUR
Info: http://www.summer-university.udk-berlin.de/?id=187

Workshop umelcom a kreatívcom poskytne prístup k najrelevantnejším fundraisingovým koncep-tom a stratégiám. Bude obsahovať konkrétne príklady najmodernejšej fundraisingovej praxe, prípadové štúdie a praktické cvičenia.
Workshop vám ukáže, že financovanie projektov môže byť vnímané ako kreatívny proces plný meniacich sa podnetov, ktoré však vždy zostávajú napojené na jadro projektu.
Workshop prinesie dôležitý pohľad na najlepšie fundraisingové stratégie dneška pre umelecké a kultúrne organizácie všetkých veľkostí a hĺbkový prieskum firemného sponzoringu spolu s cennými príkladmi. Navyše prináša i bazálne princípy fundraisingu a zameria sa i na základy strategického manažmentu. Prináša techniky a nástroje na vybudovanie na mieru šitých fundraisingových konceptov a finančných schém za využitia národných a medzinárodných zdrojov. Všetky teoretické vedomosti budú podporené praktickými príkladmi a návštevami Berlínskych kultúrnych inštitúcií.

Vďaka cenným podnetom workshop zahŕňa tieto základné princípy rozdelené do dní:
Deň 1

 • Základný rozpočet s návrhom príjmov a výdavkov
 • Techniky vyhľadávania partnerov a sponzorov
 • Súvislosti medzi dosahmi obsahu, miesta, zúčastnenými stranami, partnermi a sponzormi
 • Od prvotného konceptu po prezentáciu – od prezentácie k darcovi samotnému
 • Diskusia a ukážky praktických príkladov
 • Návšteva kultúrnej inštitúcie - informácie o jej finančných stratégiách

Deň 2

 • Balíčky pre sponzorov a návrhy pre nadácie
 • Výmena skúseností a nápadov
 • Postupnosť krokov pre úspešné fundraisingové stratégie
 • Najlepšie praktické príklady napojené na riadiaci cyklus firiem
 • Návšteva kultúrnej inštitúcie - informácie o jej finančných stratégiách

Deň 3

 • Príprava fundraisingovej stratégie a kampane pre rozličné projekty

Susanne Rockweiler
Susanne Rockweiler sa stala súčasťou Martin-Gropius-Bau v Berlíne vo februári 2010, keď sa stala námestníčkou riaditeľa jednej z najpozoruhodnejších výstavných siení Európy vo fáze vznamných zmien tejto inštitúcie týkajúcich sa jej programu, rozvoja finančných zdrojov a tiež plánovaného zvyšovania návštevnosti. Martin-Gropius-Bau je štátna inštitúcia podporovaná Ministerstvom médií a kultúrnych záležitostí Federálnej Republiky Nemecko. Rockweiler pracovala na dosiahnutí transformácie, dobudovaní vplyvu a dosahu tejto inštitúcie, ako jednej z popredných európskych ustanovizní venujúcej sa fotografii, kultúrnej histórii a súčasného umenia. Vďaka svojej fundraisingovej kompetencii a skúsenostiam vytvorila a rozbehla unikátny vzdelávací program, čím otvorila Martin-Gropius-Bau pre novú generáciu. Dodnes sa podarilo celkový rozpočet inštitúcie navýšiť o 20% počet návštevníkov za rok na pozoruhodných 600.000. Susanne významne prispela k úspešnej prezentácii Martin-Gropius-Bau v médiách a rovnako i medzi donormi z
oblastí politiky, spoločenského života a umeleckej scény. Susanne pred tým pracovala ako vedúca oddelenia komunikácie Múzeách Reiss-Engelhorn v Mannheime a strategická konzultatnka a riaditeľka Nadácie Curta Engelhorna, zodpovedná za komunikáciu s verejnosťou. Jej úlohou bolo navýšiť príjem, návštevnosť a medzinárodné zameranie nadácie. Susanne vyrástla vo Villingene, v Čiernom lese, študovala obchodnú akadémiu v Mannheime, Kultúrny manažment vo Viedni a svoju PhD prácu písala v Ludwigsburgu. Získala postgraduálne štipendium, ktoré jej umožnilo zúčastniť sa tréningového programu v Guggenheimovom múzeu v New Yorku. Vypracovala a implementovala výstavné koncepty pre mnohé inštitúcie ako napríklad House of World Culture a the Bundeszentrale für politische Bildung (Federálne centrum politického vzdelávania). Susanne hovorí anglicky, francúz-sky, momentálne ss zdokonaľuje v arabčine, vydáva knihy a články týkajúce sa kultúrneho marke-tingu, nových finančných stratégií pre kultúrne inštitúcie a nových vzdelávacích programov. Okrem iného vyučuje i na Univerzite umení v Berlíne.Viac  o workshopoch: http://www.summer-university.udk-berlin.de/workshops/summer-university-2016/
Flyer: http://summer-university.udk-berlin.de/fileadmin/user_upload/bsua_flyer/SummerUniversityProgramm2016_Web.pdf