NOVUM: Podporujeme výnimočných...

 

NOVUM: Podporujeme výnimočných...

Trvanie: 15. september 2016 - 15. október 2016
Miesto: Bratislava, Slovensko

Nadácia Novum v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení vyhlasuje 3. ročník štipendijného programu pre talentovaných umelcov z oblasti súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry. Podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu (prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR.

Prihlasovanie do súťaže začne 15. septembra a potrvá do 15. októbra 2016.
Bližšie informácie spolu s výzvou a prihláškou do súťaže budú zverejnené na webovej stránke http://www.nadacianovum.sk/.