Ochranná známka, dizajn (webinár)

 

Ochranná známka, dizajn (webinár)

Termín: 11. jún 2020, 14:00

Plánovaná aktivita bude realizovaná online, pre účasť na aktivite je potrebná registrácia.

Názov: Ochranná známka, dizajn – Produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby
- Čo je to dizajn a ako a prečo ho chrániť
-- Zapísaný dizajn, nezapísaný dizajn Spoločenstva, autorské práva
-- Podmienky a postupy pre získanie zapísaného dizajnu na Slovensku a vo svete
-- Ako predchádzať porušovaniu práv k zapísaným dizajnom iných subjektov
-- Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o zapísaných dizajnoch
-- Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na dizajn pred podaním žiadosti o zápis dizajnu
- Význam označenia, loga, sloganu a pod. pri budovaní značky: ako a prečo chrániť označenia, logá, slogany a na čo nezabudnúť pri budovaní značky
-- Podmienky a postupy pre získanie ochrannej známky
-- Ako predchádzať porušovaniu práv k platným ochranným známkam iných subjektov
- Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných ochranných známkach

Lektor: M. Pospišilova, CVTI SR

Podujatie na Facebook-u.