Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

 

Prednáška online: Nová typografia a ŠUR

Termín: 22. apríl 2020, 18:00
Miesto: online, Slovensko

Čo viedlo k tomu, že v prvých desaťročiach 20. storočia prebehla v typografii revolúcia, ktorej vplyv vidíme až dodnes? Prečo je manifest elementárnej typografie od Jana Tschicholda z roku 1925 taký dôležitý? Aký mal vplyv na Slovensko, konkrétne na grafické oddelenie Školy umeleckých remesiel v Bratislave? 

O vývine modernej typografie v medzivojnovom období v Európe a na Slovensku bude už zajtra 22. apríla 2020 o 18:00 rozprávať Klára Prešnajderová, ktorá v SCD pracuje na výskume venovanému ŠUR v rámci projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, ktorý realizujeme s podporou programu spolupráce INTERRREG Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020.
Podujatie prebehne online ako sprievodná akcia momentálne neprístupnej výstavy Trnavskí typografi v Čepan Gallery v Trnave, s prípravou ktorej pomáhalo aj Slovenské múzeum dizajnu – SCD.

Podujatie na Facebook-u.