Reflexie architektúry

 

Reflexie architektúry

Trvanie: 25. september 2017 - 18. december 2017
Miesto: Fakulta architektúry STU, Bratislava, Slovensko

Projekt Reflexie architektúry sa zameriava na súčasnú architektúru. Cieľom aktuálneho cyklu, ktorý prebehne od septembra do decembra 2017, je pokračovať v diskutovaní súčasnej slovenskej architektúry a zároveň obohatiť túto diskusiu o medzinárodný́ rozmer. Projekt sa bude usilovať zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí, priblíži aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností, tentoraz z českého prostredia. Okrem diskusií bude projekt ďalej rozvíjať aj formát krátkych kritických textov, ktorými publikum reaguje na prezentovaného autora a jeho dielo. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov študijných programov v oblasti architektúry a architektov, ale budú voľne prístupné aj verejnosti. V roku 2017 sa postupne predstavia architekti: Jan Šépka, Ján Stempel, Martin Rajniš, Studio H3T Architekti, Ondřej Chybík a Michal Krištof, Jitka Ressová, Zdeněk Fránek, Petr Pelčák, Mirko Baum, Roman Koucký, Michal Kuzemenský a Zdeněk Zavřel.

Viac info tu.