Umelecké rezidencie v Brne

 

Umelecké rezidencie v Brne

Uzávierka: 10. február 2018 (sobota), 00:00
Miesto: Dom umenia mesta Brna a festival Meeting Brno, Brno, Česká republika

Dom umenia mesta Brna a festival Meeting Brno ponúkajú umelecké rezidencie pre jedného rakúskeho alebo slovenského výtvarného umelca / umelkyňu v období od 16. apríla 2018 do 12. júna 2018, a jedného spisovateľa / spisovateľku v období 10. mája - 12. júna 2018.


Rezidencia sa uskutoční v spolupráci s festivalom Meeting Brno, v rámci ktorého budú zverejnené výstupy rezidentných umelcov - samostatná výstava, akcie vo verejnom priestore či literárne čítania.Podmienky rezidencie:

Rezidencia je vhodná pre výtvarníka / výtvarníčku a spisovateľa / spisovateľku zaujímajúcich sa o stredoeurópske vzťahy, históriu, pamäť, spoločenské témy ako sú multikultúrna spoločnosť, mechanizmy radikalizácie, podobnosť vs. odlišnosť, strata a nachádzanie domova, čiže témy, ktoré budú diskutované na nadchádzajúcom ročníku festivalu Meeting Brno.

Konkrétnou témou bude bilancia historického obdobia 1918-2018, čiže obdobia po rozpade habsburskej monarchie, vzniku demokratických štátov a trvania českej štátnosti. Špeciálne sa bude venovať míľnikom 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989, ktoré v českej histórii znamenali otras alebo potlačenie demokratických hodnôt, nástup totality a tak aj odliv elít, ktoré v neslobodnom prostredí nemohli vykonávať svoju činnosť.


Termíny:

Rezidencia pre výtvarného umelca / umelkyňu sa uskutoční v dňoch 16. 4. do 12. 6. 2018.
Prvá polovica pobytu bude venovaná príprave a inštalácii samostatnej výstavy v Galérii G99, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.4. (2.5.) do 11.6. 2018.
Mesiac máj má byť venovaný práci a poznávaniu miestnej umeleckej scény. Počas trvania výstavy sa uskutočnia komentované prehliadky s aktívnou účasťou autora a stretnutia s miestnym publikom.
Umelcovi bude po celú dobu k dispozícii tím Meeting Brno a Domu umenia Brno, v ktorého budove sa nachádza zázemie pre pobyt rezidenta ako aj ateliér. Podmienkou rezidenčných pobytov je prítomnosť v meste Brne v dňoch 25. 5.-10. 6. 2018, kedy prebehne festival Meeting Brno a v jeho rámci aj predstavenie tvorby rezidentných autorov.


Štipendium:
Štipendium, ktoré bude účastníkovi poskytnuté, je 1 000 eur, ďalej preplatenie cestovných nákladov, príspevok na materiál potrebný k vzniku diel, zabezpečenie prekladu textov, propagácie výstavy, technická podpora, atď.Žiadosti:
Žiadosti o rezidenčný pobyt treba zaslať elektronicky na adresu: fiserova@dum-umeni.cz, a to do 10. februára 2018.
Žiadosť musí obsahovať životopis a motivačný list, v ktorom autor zdôvodní svoj záujem o pobyt v Brne, ciele svojej práce a spôsob, ako by v nej hodlal na mieste pokračovať. Záujemca priloží pdf-súbor s ukážkami z tvorby, ako aj koncept výstavného projektu, ktorý by chcel predstaviť v Dome umenia mesta Brna. Videá a filmy musia byť dostupné online. Max. veľkosť všetkých priložených súborov by nemala presiahnuť 5 MB.


Žiadosť sa odporúča odovzdať v anglickom (prípadne v českom / slovenskom) jazyku. Komunikačným jazykom rezidencie je angličtina alebo nemčina.


Žiadatelia budú vybraní a o výsledku vyrozumení do 1. marca 2018.Kontakty:
Marta Fišerová Cwiklinski
Coordinator of Brno Artists in Residence
Tel: +420 608 614 597
Mail: fiserova@dum-umeni.cz

Kateřina Tučková
programová ředitelka festivalu Meeting Brno
Tel: + 420 605 979 580
Mail: katerina.tuckova@meetingbrno.cz

Viac informácií tu.